Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Oss På Fyret Hellisøy As
Juridisk navn:  Oss På Fyret Hellisøy As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sildevågen 38 Sildevågen 38 Fax:
5947 Fedje 5947 Fedje
Fylke: Kommune:
Vestland Fedje
Org.nr: 917471266
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/1/2016 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Total Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
119.12%
Resultat  
  
-121.18%
Egenkapital  
  
-15.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 447.000 204.000 80.000
Resultat: -18.000 85.000 30.000
Egenkapital: 104.000 123.000 53.000
Regnskap for  Oss På Fyret Hellisøy As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 447.000 204.000 80.000
Driftskostnader -462.000 -114.000 -48.000
Driftsresultat -14.000 90.000 32.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -5.000 -2.000
Finans -3.000 -5.000 -2.000
Resultat før skatt -18.000 85.000 30.000
Skattekostnad -2.000 -14.000 -7.000
Årsresultat -19.000 70.000 23.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 97.000 93.000 116.000
Sum omløpsmidler 47.000 103.000 51.000
Sum eiendeler 144.000 196.000 167.000
Sum opptjent egenkapital 74.000 93.000 23.000
Sum egenkapital 104.000 123.000 53.000
Sum langsiktig gjeld 34.000 66.000 97.000
Sum kortsiktig gjeld 6.000 7.000 16.000
Sum gjeld og egenkapital 144.000 196.000 166.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 447.000 154.000 80.000
Andre inntekter 0 50.000 0
Driftsinntekter 447.000 204.000 80.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -19.000 -23.000 -29.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -443.000 -91.000 -19.000
Driftskostnader -462.000 -114.000 -48.000
Driftsresultat -14.000 90.000 32.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -5.000 -2.000
Finans -3.000 -5.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -19.000 70.000 23.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 74.000 93.000 116.000
Sum varige driftsmidler 74.000 93.000 116.000
Sum finansielle anleggsmidler 23.000 0 0
Sum anleggsmidler 97.000 93.000 116.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 16.000 25.000 1.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 31.000 78.000 50.000
Sum omløpsmidler 47.000 103.000 51.000
Sum eiendeler 144.000 196.000 167.000
Sum opptjent egenkapital 74.000 93.000 23.000
Sum egenkapital 104.000 123.000 53.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 34.000 66.000 97.000
Leverandørgjeld 13.000 -8.000 0
Betalbar skatt 0 14.000 7.000
Skyldig offentlige avgifter -3.000 -3.000 -1.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld -4.000 4.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 6.000 7.000 16.000
Sum gjeld og egenkapital 144.000 196.000 166.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 41.000 96.000 35.000
Likviditetsgrad 1 7.8 14.7 3.2
Likviditetsgrad 2 7.8 14.7 3.2
Soliditet 72.2 62.8 31.9
Resultatgrad -3.1 44.1 4
Rentedekningsgrad -4.7 1 1
Gjeldsgrad 0.4 0.6 2.1
Total kapitalrentabilitet -9.7 45.9 19.3
Signatur
12.08.2016
DAGLIG LEDER ALENE
Prokurister
12.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex