Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Oss Norge As
Juridisk navn:  Oss Norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 1602 Grønland 67 Fax:
3007 Drammen 3045 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 919439734
Aksjekapital: 3.000.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 7/7/2017 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-31.29%
Resultat  
  
-56.49%
Egenkapital  
  
173.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 999.000 1.454.000
Resultat: -4.064.000 -2.597.000
Egenkapital: 16.483.000 6.018.000
Regnskap for  Oss Norge As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 999.000 1.454.000
Driftskostnader -5.133.000 -4.077.000
Driftsresultat -4.134.000 -2.623.000
Finansinntekter 72.000 26.000
Finanskostnader -2.000 0
Finans 70.000 26.000
Resultat før skatt -4.064.000 -2.597.000
Skattekostnad 1.028.000 615.000
Årsresultat -3.036.000 -1.982.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.079.000 615.000
Sum omløpsmidler 14.706.000 6.204.000
Sum eiendeler 17.785.000 6.819.000
Sum opptjent egenkapital -5.018.000 -1.982.000
Sum egenkapital 16.483.000 6.018.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.302.000 801.000
Sum gjeld og egenkapital 17.785.000 6.819.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 999.000 1.454.000
Driftsinntekter 999.000 1.454.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -2.130.000 -4.000
Avskrivning -101.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -2.902.000 -4.073.000
Driftskostnader -5.133.000 -4.077.000
Driftsresultat -4.134.000 -2.623.000
Finansinntekter 72.000 26.000
Finanskostnader -2.000 0
Finans 70.000 26.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -3.036.000 -1.982.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 615.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 3.079.000 0
Sum varige driftsmidler 3.079.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 3.079.000 615.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 1.290.000
Andre fordringer 8.051.000 639.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 6.655.000 4.275.000
Sum omløpsmidler 14.706.000 6.204.000
Sum eiendeler 17.785.000 6.819.000
Sum opptjent egenkapital -5.018.000 -1.982.000
Sum egenkapital 16.483.000 6.018.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 1.204.000 801.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter -188.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 286.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.302.000 801.000
Sum gjeld og egenkapital 17.785.000 6.819.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.404.000 5.403.000
Likviditetsgrad 1 11.3 7.7
Likviditetsgrad 2 11.3 7.7
Soliditet 92.7 88.3
Resultatgrad -413.8 -180.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -22.8 -38.1
Signatur
23.08.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP,
ELLER STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
23.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex