Oss Holding As
Juridisk navn:  Oss Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Industrivegen 4B Industrivegen 4B Fax:
7502 Stjørdal 7502 Stjørdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Stjørdal
Org.nr: 920423353
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/16/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Din Regnskapslos As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: 2.628.000
Egenkapital: 2.647.000
Regnskap for  Oss Holding As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -19.000
Driftsresultat -19.000
Finansinntekter 2.647.000
Finanskostnader 0
Finans 2.647.000
Resultat før skatt 2.628.000
Skattekostnad -5.000
Årsresultat 2.623.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.296.000
Sum omløpsmidler 809.000
Sum eiendeler 4.105.000
Sum opptjent egenkapital 2.623.000
Sum egenkapital 2.647.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 1.458.000
Sum gjeld og egenkapital 4.105.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -19.000
Driftskostnader -19.000
Driftsresultat -19.000
Finansinntekter 2.647.000
Finanskostnader 0
Finans 2.647.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 2.623.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.296.000
Sum anleggsmidler 3.296.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 60.000
Kasse, bank 749.000
Sum omløpsmidler 809.000
Sum eiendeler 4.105.000
Sum opptjent egenkapital 2.623.000
Sum egenkapital 2.647.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.400.000
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 3.000
Betalbar skatt 5.000
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 50.000
Sum kortsiktig gjeld 1.458.000
Sum gjeld og egenkapital 4.105.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -649.000
Likviditetsgrad 1 0.6
Likviditetsgrad 2 0.6
Soliditet 64.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6
Total kapitalrentabilitet 6
Signatur
19.02.2018
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex