Oss Forenede Invest AS
Juridisk navn:  Oss Forenede Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45296999
Holgerslystveien 13B Holgerslystveien 13B Fax:
0280 Oslo 280 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 989193813
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/28/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Pravda Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-65.59%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 32.000 93.000 116.000 117.000 160.000
Egenkapital: 3.372.000 3.372.000 3.372.000 3.355.000 3.355.000
Regnskap for  Oss Forenede Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -15.000 -13.000 -16.000 -14.000 -9.000
Driftsresultat -15.000 -13.000 -16.000 -14.000 -9.000
Finansinntekter 118.000 144.000 156.000 197.000 181.000
Finanskostnader -71.000 -38.000 -24.000 -66.000 -12.000
Finans 47.000 106.000 132.000 131.000 169.000
Resultat før skatt 32.000 93.000 116.000 117.000 160.000
Skattekostnad -7.000 -22.000 -24.000 -32.000 -37.000
Årsresultat 24.000 70.000 91.000 86.000 123.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.492.000 1.585.000 1.683.000 1.782.000 1.918.000
Sum omløpsmidler 7.685.000 7.597.000 7.466.000 7.961.000 7.994.000
Sum eiendeler 11.177.000 9.182.000 9.149.000 9.743.000 9.912.000
Sum opptjent egenkapital 2.155.000 2.155.000 2.155.000 2.138.000 2.138.000
Sum egenkapital 3.372.000 3.372.000 3.372.000 3.355.000 3.355.000
Sum langsiktig gjeld 99.000 67.000 75.000 53.000 191.000
Sum kortsiktig gjeld 7.706.000 5.743.000 5.702.000 6.335.000 6.367.000
Sum gjeld og egenkapital 11.177.000 9.182.000 9.149.000 9.743.000 9.913.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.000 -13.000 -16.000 -14.000 -9.000
Driftskostnader -15.000 -13.000 -16.000 -14.000 -9.000
Driftsresultat -15.000 -13.000 -16.000 -14.000 -9.000
Finansinntekter 118.000 144.000 156.000 197.000 181.000
Finanskostnader -71.000 -38.000 -24.000 -66.000 -12.000
Finans 47.000 106.000 132.000 131.000 169.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -99.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 24.000 70.000 91.000 86.000 123.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.492.000 1.585.000 1.683.000 1.782.000 1.918.000
Sum anleggsmidler 3.492.000 1.585.000 1.683.000 1.782.000 1.918.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 7.674.000 7.592.000 7.448.000 7.947.000 7.827.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 11.000 5.000 18.000 14.000 167.000
Sum omløpsmidler 7.685.000 7.597.000 7.466.000 7.961.000 7.994.000
Sum eiendeler 11.177.000 9.182.000 9.149.000 9.743.000 9.912.000
Sum opptjent egenkapital 2.155.000 2.155.000 2.155.000 2.138.000 2.138.000
Sum egenkapital 3.372.000 3.372.000 3.372.000 3.355.000 3.355.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 32.000 93.000 98.000 117.000 136.000
Sum langsiktig gjeld 99.000 67.000 75.000 53.000 191.000
Leverandørgjeld 0 9.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.674.000 5.641.000 5.604.000 6.218.000 6.231.000
Sum kortsiktig gjeld 7.706.000 5.743.000 5.702.000 6.335.000 6.367.000
Sum gjeld og egenkapital 11.177.000 9.182.000 9.149.000 9.743.000 9.913.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -21.000 1.854.000 1.764.000 1.626.000 1.627.000
Likviditetsgrad 1 1 1.3 1.3 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1 1.3 1.3 1.3 1.3
Soliditet 30.2 36.7 36.9 34.4 33.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.2 -0.3 -0.7 2.8 14.3
Gjeldsgrad 2.3 1.7 1.7 1.9 2.0
Total kapitalrentabilitet 0.9 1.4 1.5 1.9 1.7
Signatur
28.10.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex