Oss Eigedom As
Juridisk navn:  Oss Eigedom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90831684
Valestrandsvegen 197 Valestrandsvegen 197 Fax:
5281 Valestrandsfossen 5281 Valestrandsfossen
Fylke: Kommune:
Vestland Osterøy
Org.nr: 916003412
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/15/2015
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-46.94%
Egenkapital  
  
18%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 240.000 240.000 240.000 0
Resultat: 52.000 98.000 112.000 -122.000
Egenkapital: 236.000 200.000 129.000 48.000
Regnskap for  Oss Eigedom As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 240.000 240.000 240.000 0
Driftskostnader -188.000 -142.000 -127.000 -122.000
Driftsresultat 51.000 98.000 112.000 -122.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 52.000 98.000 112.000 -122.000
Skattekostnad -16.000 -27.000 -31.000 91.000
Årsresultat 36.000 71.000 81.000 -31.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.382.000 1.264.000 1.353.000 1.442.000
Sum omløpsmidler 322.000 414.000 253.000 137.000
Sum eiendeler 1.704.000 1.678.000 1.606.000 1.579.000
Sum opptjent egenkapital 206.000 170.000 99.000 18.000
Sum egenkapital 236.000 200.000 129.000 48.000
Sum langsiktig gjeld 1.437.000 1.437.000 1.437.000 1.513.000
Sum kortsiktig gjeld 31.000 42.000 40.000 17.000
Sum gjeld og egenkapital 1.704.000 1.679.000 1.606.000 1.578.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 240.000 240.000 240.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 240.000 240.000 240.000 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -106.000 -93.000 -93.000 -122.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -82.000 -49.000 -34.000 0
Driftskostnader -188.000 -142.000 -127.000 -122.000
Driftsresultat 51.000 98.000 112.000 -122.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 57.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 36.000 71.000 81.000 -31.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 84.000 81.000 76.000 72.000
Fast eiendom 1.224.000 1.095.000 1.173.000 1.252.000
Maskiner anlegg 74.000 88.000 103.000 118.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.297.000 1.183.000 1.276.000 1.370.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.382.000 1.264.000 1.353.000 1.442.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 322.000 414.000 253.000 60.000
Sum omløpsmidler 322.000 414.000 253.000 137.000
Sum eiendeler 1.704.000 1.678.000 1.606.000 1.579.000
Sum opptjent egenkapital 206.000 170.000 99.000 18.000
Sum egenkapital 236.000 200.000 129.000 48.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.437.000 1.437.000 1.437.000 1.513.000
Leverandørgjeld 5.000 3.000 5.000 0
Betalbar skatt 19.000 32.000 36.000 0
Skyldig offentlige avgifter 7.000 7.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 17.000
Sum kortsiktig gjeld 31.000 42.000 40.000 17.000
Sum gjeld og egenkapital 1.704.000 1.679.000 1.606.000 1.578.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 291.000 372.000 213.000 120.000
Likviditetsgrad 1 10.4 9.9 6.3 8.1
Likviditetsgrad 2 10.4 9.9 6.3 8.1
Soliditet 13.8 11.9 8 3.0
Resultatgrad 21.3 40.8 46.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 6.2 7.4 11.4 31.9
Total kapitalrentabilitet 3 5.8 7 -7.7
Signatur
16.11.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex