Oss2 Eiendom As
Juridisk navn:  Oss2 Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95102017
Postboks 228 Torshov Ammerudveien 111K Fax:
0413 Oslo 958 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 891317662
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 4/7/2007 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Delib Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-75.44%
Resultat  
  
-87.14%
Egenkapital  
  
2.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.423.000 5.794.000 4.993.000 3.433.000 2.640.000
Resultat: 178.000 1.384.000 523.000 460.000 3.000
Egenkapital: 5.414.000 5.300.000 4.250.000 3.842.000 3.531.000
Regnskap for  Oss2 Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.423.000 5.794.000 4.993.000 3.433.000 2.640.000
Driftskostnader -1.048.000 -4.269.000 -4.185.000 -2.915.000 -2.591.000
Driftsresultat 375.000 1.526.000 808.000 519.000 49.000
Finansinntekter 8.000 5.000 3.000 0 7.000
Finanskostnader -205.000 -147.000 -288.000 -60.000 -54.000
Finans -197.000 -142.000 -285.000 -60.000 -47.000
Resultat før skatt 178.000 1.384.000 523.000 460.000 3.000
Skattekostnad -63.000 -334.000 -114.000 -149.000 -23.000
Årsresultat 114.000 1.050.000 409.000 311.000 -20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.763.000 7.926.000 7.958.000 7.597.000 4.819.000
Sum omløpsmidler 875.000 2.144.000 1.775.000 1.221.000 1.116.000
Sum eiendeler 12.638.000 10.070.000 9.733.000 8.818.000 5.935.000
Sum opptjent egenkapital 5.307.000 5.193.000 4.143.000 3.735.000 3.424.000
Sum egenkapital 5.414.000 5.300.000 4.250.000 3.842.000 3.531.000
Sum langsiktig gjeld 7.018.000 3.628.000 3.955.000 4.153.000 1.377.000
Sum kortsiktig gjeld 206.000 1.142.000 1.528.000 824.000 1.027.000
Sum gjeld og egenkapital 12.638.000 10.070.000 9.733.000 8.819.000 5.935.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 605.000 5.218.000 3.992.000 3.018.000 2.482.000
Andre inntekter 817.000 576.000 1.001.000 415.000 157.000
Driftsinntekter 1.423.000 5.794.000 4.993.000 3.433.000 2.640.000
Varekostnad -64.000 -533.000 -569.000 -349.000 -470.000
Lønninger -516.000 -3.220.000 -2.549.000 -1.951.000 -1.526.000
Avskrivning -50.000 -78.000 -107.000 -107.000 -77.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -418.000 -438.000 -960.000 -508.000 -518.000
Driftskostnader -1.048.000 -4.269.000 -4.185.000 -2.915.000 -2.591.000
Driftsresultat 375.000 1.526.000 808.000 519.000 49.000
Finansinntekter 8.000 5.000 3.000 0 7.000
Finanskostnader -205.000 -147.000 -288.000 -60.000 -54.000
Finans -197.000 -142.000 -285.000 -60.000 -47.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 114.000 1.050.000 409.000 311.000 -20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 23.000 18.000 0 0
Fast eiendom 11.680.000 7.761.000 7.761.000 7.310.000 4.426.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 50.000 100.000 177.000 284.000 391.000
Sum varige driftsmidler 11.730.000 7.860.000 7.938.000 7.594.000 4.817.000
Sum finansielle anleggsmidler 33.000 43.000 3.000 3.000 3.000
Sum anleggsmidler 11.763.000 7.926.000 7.958.000 7.597.000 4.819.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 48.000 399.000 456.000 490.000 149.000
Andre fordringer 0 0 3.000 25.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 828.000 1.745.000 1.316.000 706.000 966.000
Sum omløpsmidler 875.000 2.144.000 1.775.000 1.221.000 1.116.000
Sum eiendeler 12.638.000 10.070.000 9.733.000 8.818.000 5.935.000
Sum opptjent egenkapital 5.307.000 5.193.000 4.143.000 3.735.000 3.424.000
Sum egenkapital 5.414.000 5.300.000 4.250.000 3.842.000 3.531.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 22.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.018.000 3.628.000 3.955.000 4.153.000 1.377.000
Leverandørgjeld 28.000 42.000 42.000 -47.000 267.000
Betalbar skatt 40.000 340.000 154.000 127.000 0
Skyldig offentlige avgifter 10.000 326.000 622.000 233.000 265.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 128.000 435.000 710.000 511.000 495.000
Sum kortsiktig gjeld 206.000 1.142.000 1.528.000 824.000 1.027.000
Sum gjeld og egenkapital 12.638.000 10.070.000 9.733.000 8.819.000 5.935.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 669.000 1.002.000 247.000 397.000 89.000
Likviditetsgrad 1 4.2 1.9 1.2 1.5 1.1
Likviditetsgrad 2 4.2 1.9 1.2 1.5 1.1
Soliditet 42.8 52.6 43.7 43.6 59.5
Resultatgrad 26.4 26.3 16.2 15.1 1.9
Rentedekningsgrad 1.8 10.4 2.8 8.7 1.0
Gjeldsgrad 1.3 0.9 1.3 1.3 0.7
Total kapitalrentabilitet 3 15.2 8.3 5.9 0.9
Signatur
21.01.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex