Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Oss
Juridisk navn:  Oss
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91559800
Jarlsbergveien 260 Jarlsbergveien 260 Fax:
3032 Drammen 3032 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 987808195
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 2/7/2005 1
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
92.14%
Resultat  
  
19.15%
Egenkapital  
  
-80.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2006 2005
Omsetning: 611.000 318.000
Resultat: -38.000 -47.000
Egenkapital: -85.000 -47.000
Regnskap for  Oss
Resultat 2006 2005
Driftsinntekter 611.000 318.000
Driftskostnader -647.000 -365.000
Driftsresultat -37.000 -47.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Resultat før skatt -38.000 -47.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -38.000 -47.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 270.000 0
Sum omløpsmidler 57.000 135.000
Sum eiendeler 327.000 135.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital -85.000 -47.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 412.000 182.000
Sum gjeld og egenkapital 327.000 135.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 611.000 318.000
Varekostnad -59.000 -113.000
Lønninger -447.000 -177.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning
Andre driftskostnader -141.000 -75.000
Driftskostnader -647.000 -365.000
Driftsresultat -37.000 -47.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Konsernbidrag
Utbytte 0 0
Årsresultat -38.000 -47.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 270.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 77.000
Andre fordringer 24.000 0
Sum investeringer
Kasse, bank 33.000 57.000
Sum omløpsmidler 57.000 135.000
Sum eiendeler 327.000 135.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital -85.000 -47.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 4.000 11.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 8.000 96.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 400.000 75.000
Sum kortsiktig gjeld 412.000 182.000
Sum gjeld og egenkapital 327.000 135.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -355.000 -47.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.7
Likviditetsgrad 2 0.2 0.8
Soliditet -26.0 -34.8
Resultatgrad -6.1 -14.8
Rentedekningsgrad -37.0
Gjeldsgrad -4.8 -3.9
Total kapitalrentabilitet -11.3 -34.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2006
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2005
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex