Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Oss-Nor AS
Juridisk navn:  Oss-Nor AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71588800
Postboks 2115 Nergata 38 Fax: 71588801
6502 Kristiansund N 6516 Kristiansund N
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 937346700
Aksjekapital: 15.000.000 NOK
Antall ansatte: 60
Etableringsdato: 9/2/1985 1
Foretakstype: AS
Revisor: Nordmøre Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.2%
Resultat  
  
-142.35%
Egenkapital  
  
-14.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 89.086.000 103.835.000 93.261.000 107.291.000 123.026.000
Resultat: -9.047.000 -3.733.000 -7.787.000 -2.880.000 -8.288.000
Egenkapital: 9.409.000 11.007.000 14.219.000 17.810.000 20.634.000
Regnskap for  Oss-Nor AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 89.086.000 103.835.000 93.261.000 107.291.000 123.026.000
Driftskostnader -89.564.000 -104.793.000 -96.329.000 -106.604.000 -124.578.000
Driftsresultat -479.000 -958.000 -3.068.000 686.000 -1.552.000
Finansinntekter -6.530.000 -520.000 -2.543.000 -1.525.000 -4.699.000
Finanskostnader -2.039.000 -2.256.000 -2.176.000 -2.041.000 -2.037.000
Finans -8.569.000 -2.776.000 -4.719.000 -3.566.000 -6.736.000
Resultat før skatt -9.047.000 -3.733.000 -7.787.000 -2.880.000 -8.288.000
Skattekostnad 449.000 522.000 1.197.000 308.000 790.000
Årsresultat -8.599.000 -3.211.000 -6.591.000 -2.571.000 -7.498.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 36.729.000 45.328.000 40.892.000 45.583.000 42.992.000
Sum omløpsmidler 38.429.000 26.124.000 38.210.000 26.488.000 26.566.000
Sum eiendeler 75.158.000 71.452.000 79.102.000 72.071.000 69.558.000
Sum opptjent egenkapital -5.591.000 3.007.000 6.219.000 12.810.000 15.634.000
Sum egenkapital 9.409.000 11.007.000 14.219.000 17.810.000 20.634.000
Sum langsiktig gjeld 4.929.000 6.757.000 9.899.000 13.753.000 13.824.000
Sum kortsiktig gjeld 60.820.000 53.687.000 54.984.000 40.509.000 35.100.000
Sum gjeld og egenkapital 75.158.000 71.451.000 79.102.000 72.072.000 69.558.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 70.217.000 80.518.000 78.896.000 96.492.000 117.364.000
Andre inntekter 18.868.000 23.317.000 14.365.000 10.799.000 5.662.000
Driftsinntekter 89.086.000 103.835.000 93.261.000 107.291.000 123.026.000
Varekostnad -20.015.000 -33.719.000 -26.202.000 -30.086.000 -38.364.000
Lønninger -44.578.000 -45.927.000 -46.060.000 -50.579.000 -57.166.000
Avskrivning -3.254.000 -3.518.000 -3.739.000 -3.545.000 -3.644.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -21.717.000 -21.629.000 -20.328.000 -22.394.000 -25.404.000
Driftskostnader -89.564.000 -104.793.000 -96.329.000 -106.604.000 -124.578.000
Driftsresultat -479.000 -958.000 -3.068.000 686.000 -1.552.000
Finansinntekter -6.530.000 -520.000 -2.543.000 -1.525.000 -4.699.000
Finanskostnader -2.039.000 -2.256.000 -2.176.000 -2.041.000 -2.037.000
Finans -8.569.000 -2.776.000 -4.719.000 -3.566.000 -6.736.000
Konsernbidrag 0 0 0 3.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -8.599.000 -3.211.000 -6.591.000 -2.571.000 -7.498.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.330.000 2.823.000 2.603.000 1.761.000 1.503.000
Fast eiendom 4.939.000 5.142.000 5.384.000 5.643.000 5.909.000
Maskiner anlegg 13.579.000 15.514.000 17.210.000 18.736.000 16.039.000
Driftsløsøre 2.081.000 2.458.000 2.875.000 3.117.000 3.349.000
Sum varige driftsmidler 20.599.000 23.114.000 25.469.000 27.497.000 25.297.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.800.000 19.391.000 12.819.000 16.325.000 16.191.000
Sum anleggsmidler 36.729.000 45.328.000 40.892.000 45.583.000 42.992.000
Varebeholdning 3.874.000 3.836.000 4.283.000 4.457.000 4.108.000
Kundefordringer 19.347.000 14.894.000 15.727.000 13.994.000 13.673.000
Andre fordringer 2.871.000 1.266.000 2.257.000 1.559.000 5.149.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.000 1.000 3.824.000 608.000 1.456.000
Sum omløpsmidler 38.429.000 26.124.000 38.210.000 26.488.000 26.566.000
Sum eiendeler 75.158.000 71.452.000 79.102.000 72.071.000 69.558.000
Sum opptjent egenkapital -5.591.000 3.007.000 6.219.000 12.810.000 15.634.000
Sum egenkapital 9.409.000 11.007.000 14.219.000 17.810.000 20.634.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 39.000
Gjeld til kredittinstitutt 38.872.000 25.709.000 28.317.000 24.078.000 19.251.000
Sum langsiktig gjeld 4.929.000 6.757.000 9.899.000 13.753.000 13.824.000
Leverandørgjeld 8.747.000 13.526.000 14.523.000 5.216.000 4.991.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.660.000 4.371.000 3.563.000 2.999.000 2.042.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.542.000 10.081.000 8.581.000 8.215.000 8.816.000
Sum kortsiktig gjeld 60.820.000 53.687.000 54.984.000 40.509.000 35.100.000
Sum gjeld og egenkapital 75.158.000 71.451.000 79.102.000 72.072.000 69.558.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -22.391.000 -27.563.000 -16.774.000 -14.021.000 -8.534.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.5 0.7 0.7 0.8
Likviditetsgrad 2 0.6 0.4 0.6 0.6 0.7
Soliditet 12.5 15.4 1 24.7 29.7
Resultatgrad -0.5 -0.9 -3.3 0.6 -1.3
Rentedekningsgrad -0.2 -0.4 -1.4 -0.4 -3.1
Gjeldsgrad 7 5.5 4.6 3.0 2.4
Total kapitalrentabilitet -9.3 -2.1 -7.1 -1.2 -9.0
Signatur
13.03.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
SIGNATUR
WÆRNES ARNT ANDER
Prokurister
12.09.2018
PROKURA
STRØM VIKHALS KRISTIN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex