Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Oslo Reisesenter AS
Juridisk navn:  Oslo Reisesenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22347070
Oscars Gate 27 Oscars Gate 27 Fax: 22347071
0352 Oslo 352 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 947232711
Aksjekapital: 2.600.000 NOK
Etableringsdato: 4/1/1988 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-67.79%
Resultat  
  
-70.65%
Egenkapital  
  
94.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 67.000 208.000 139.000 0 58.000
Resultat: -157.000 -92.000 -318.000 -327.000 -489.000
Egenkapital: -39.000 -694.000 -602.000 -284.000 42.000
Regnskap for  Oslo Reisesenter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 67.000 208.000 139.000 0 58.000
Driftskostnader -223.000 -479.000 -579.000 -449.000 -653.000
Driftsresultat -157.000 -271.000 -439.000 -448.000 -595.000
Finansinntekter 0 179.000 122.000 121.000 106.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 179.000 122.000 121.000 106.000
Resultat før skatt -157.000 -92.000 -318.000 -327.000 -489.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -157.000 -92.000 -318.000 -327.000 -489.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 65.000 123.000 158.000 65.000 151.000
Sum omløpsmidler 138.000 315.000 233.000 143.000 189.000
Sum eiendeler 203.000 438.000 391.000 208.000 340.000
Sum opptjent egenkapital -2.639.000 -3.294.000 -3.202.000 -2.884.000 -2.558.000
Sum egenkapital -39.000 -694.000 -602.000 -284.000 42.000
Sum langsiktig gjeld 157.000 1.042.000 892.000 397.000 120.000
Sum kortsiktig gjeld 84.000 90.000 101.000 96.000 177.000
Sum gjeld og egenkapital 202.000 438.000 391.000 209.000 339.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 32.000 208.000 139.000 0 0
Andre inntekter 35.000 0 0 0 58.000
Driftsinntekter 67.000 208.000 139.000 0 58.000
Varekostnad -36.000 -232.000 0 0 0
Lønninger -47.000 -44.000 -97.000 -101.000 -110.000
Avskrivning -13.000 -35.000 -12.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -127.000 -168.000 -470.000 -348.000 -543.000
Driftskostnader -223.000 -479.000 -579.000 -449.000 -653.000
Driftsresultat -157.000 -271.000 -439.000 -448.000 -595.000
Finansinntekter 0 179.000 122.000 121.000 106.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 179.000 122.000 121.000 106.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -157.000 -92.000 -318.000 -327.000 -489.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 58.000 93.000 0 0
Sum varige driftsmidler 0 58.000 93.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 65.000 65.000 65.000 65.000 151.000
Sum anleggsmidler 65.000 123.000 158.000 65.000 151.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 116.000 116.000 74.000 0 7.000
Andre fordringer 3.000 190.000 131.000 131.000 178.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 19.000 10.000 28.000 12.000 4.000
Sum omløpsmidler 138.000 315.000 233.000 143.000 189.000
Sum eiendeler 203.000 438.000 391.000 208.000 340.000
Sum opptjent egenkapital -2.639.000 -3.294.000 -3.202.000 -2.884.000 -2.558.000
Sum egenkapital -39.000 -694.000 -602.000 -284.000 42.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 157.000 1.042.000 892.000 397.000 120.000
Leverandørgjeld 71.000 78.000 84.000 74.000 155.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 7.000 3.000 9.000 14.000 14.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 10.000 9.000 7.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 84.000 90.000 101.000 96.000 177.000
Sum gjeld og egenkapital 202.000 438.000 391.000 209.000 339.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 54.000 225.000 132.000 47.000 12.000
Likviditetsgrad 1 1.6 3.5 2.3 1.5 1.1
Likviditetsgrad 2 1.6 3.5 2.3 1.5 1.1
Soliditet -19.3 -158.4 -135.9 12.4
Resultatgrad -234.3 -130.3 -315.8 -1025.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -6.2 -1.6 -1.6 -1.7 7.1
Total kapitalrentabilitet -77.7 - -81.1 -156.5 -144.2
Signatur
11.03.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
11.03.2021
PROKURA
KROGSTAD ROLF BJØRN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex