Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Oslo Realfagsskole Heltberg As
Juridisk navn:  Oslo Realfagsskole Heltberg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48400724
Johan Selmers Gate 5 Johan Selmers Gate 5 Fax:
0475 Oslo 475 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 911768151
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 26
Etableringsdato: 3/22/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
34.81%
Resultat  
  
-96.12%
Egenkapital  
  
3.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 8.256.000 6.124.000 1.665.000 0 0
Resultat: 57.000 1.468.000 65.000 -29.000 -30.000
Egenkapital: 1.527.000 1.470.000 2.000 -62.000 -33.000
Regnskap for  Oslo Realfagsskole Heltberg As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 8.256.000 6.124.000 1.665.000 0 0
Driftskostnader -8.208.000 -4.658.000 -1.598.000 -29.000 -30.000
Driftsresultat 48.000 1.466.000 67.000 -29.000 -30.000
Finansinntekter 10.000 3.000 1.000 0 0
Finanskostnader -2.000 -2.000 -3.000 0 0
Finans 8.000 1.000 -2.000 0 0
Resultat før skatt 57.000 1.468.000 65.000 -29.000 -30.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 57.000 1.468.000 65.000 -29.000 -30.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 724.000 364.000 300.000 0 0
Sum omløpsmidler 1.833.000 2.657.000 311.000 1.000 2.000
Sum eiendeler 2.557.000 3.021.000 611.000 1.000 2.000
Sum opptjent egenkapital 1.497.000 1.440.000 -28.000 -92.000 -63.000
Sum egenkapital 1.527.000 1.470.000 2.000 -62.000 -33.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 60.000 36.000
Sum kortsiktig gjeld 1.030.000 1.551.000 608.000 3.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.557.000 3.021.000 610.000 1.000 3.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 198.000 267.000 228.000 0 0
Andre inntekter 8.059.000 5.857.000 1.437.000 0 0
Driftsinntekter 8.256.000 6.124.000 1.665.000 0 0
Varekostnad -569.000 -340.000 -199.000 0 0
Lønninger -4.597.000 -2.865.000 -907.000 0 0
Avskrivning -275.000 -144.000 -46.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.767.000 -1.309.000 -446.000 -29.000 -30.000
Driftskostnader -8.208.000 -4.658.000 -1.598.000 -29.000 -30.000
Driftsresultat 48.000 1.466.000 67.000 -29.000 -30.000
Finansinntekter 10.000 3.000 1.000 0 0
Finanskostnader -2.000 -2.000 -3.000 0 0
Finans 8.000 1.000 -2.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 57.000 1.468.000 65.000 -29.000 -30.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 724.000 364.000 300.000 0 0
Sum varige driftsmidler 724.000 364.000 300.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 724.000 364.000 300.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 11.000 54.000 33.000 0 0
Andre fordringer 56.000 161.000 50.000 0 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.766.000 2.442.000 229.000 1.000 0
Sum omløpsmidler 1.833.000 2.657.000 311.000 1.000 2.000
Sum eiendeler 2.557.000 3.021.000 611.000 1.000 2.000
Sum opptjent egenkapital 1.497.000 1.440.000 -28.000 -92.000 -63.000
Sum egenkapital 1.527.000 1.470.000 2.000 -62.000 -33.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 60.000 36.000
Leverandørgjeld 255.000 678.000 179.000 3.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 296.000 171.000 93.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 479.000 702.000 337.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.030.000 1.551.000 608.000 3.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.557.000 3.021.000 610.000 1.000 3.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 803.000 1.106.000 -297.000 -2.000 2.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.7 0.5 0.3
Likviditetsgrad 2 1.8 1.7 0.5 0.3 0.0
Soliditet 59.7 48.7 0.3 -1100.0
Resultatgrad 0.6 23.9 4
Rentedekningsgrad 2 7 22.3
Gjeldsgrad 0.7 1.1 3 -1.1
Total kapitalrentabilitet 2.3 48.6 11.1 -1000.0
Signatur
27.08.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
14.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex