Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Oslo Private Gymnasium AS
Juridisk navn:  Oslo Private Gymnasium AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22837302
Munkedamsveien 45 Munkedamsveien 45 Fax: 22837309
0250 Oslo 250 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 954997332
Aksjekapital: 219.450 NOK
Antall ansatte: 28
Etableringsdato: 6/14/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Akershus As
Regnskapsfører: Wepe Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
17.76%
Resultat  
  
17945%
Egenkapital  
  
95.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 24.916.000 21.159.000 20.894.000 20.508.000 19.302.000
Resultat: 3.609.000 20.000 1.000 5.000 8.000
Egenkapital: 7.375.000 3.766.000 3.747.000 3.745.000 3.740.000
Regnskap for  Oslo Private Gymnasium AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 24.916.000 21.159.000 20.894.000 20.508.000 19.302.000
Driftskostnader -21.373.000 -21.209.000 -20.972.000 -20.640.000 -19.489.000
Driftsresultat 3.543.000 -50.000 -78.000 -132.000 -188.000
Finansinntekter 67.000 69.000 82.000 137.000 196.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 0 0
Finans 66.000 69.000 81.000 137.000 196.000
Resultat før skatt 3.609.000 20.000 1.000 5.000 8.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.609.000 20.000 1.000 5.000 8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 11.154.000 10.762.000 10.205.000 11.145.000 10.388.000
Sum eiendeler 11.154.000 10.762.000 10.205.000 11.145.000 10.388.000
Sum opptjent egenkapital 7.160.000 3.550.000 3.531.000 3.529.000 3.524.000
Sum egenkapital 7.375.000 3.766.000 3.747.000 3.745.000 3.740.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.778.000 6.996.000 6.459.000 7.400.000 6.648.000
Sum gjeld og egenkapital 11.154.000 10.762.000 10.206.000 11.145.000 10.388.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.563.000 3.840.000 3.431.000 3.890.000 3.654.000
Andre inntekter 21.353.000 17.319.000 17.463.000 16.618.000 15.648.000
Driftsinntekter 24.916.000 21.159.000 20.894.000 20.508.000 19.302.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -16.239.000 -16.408.000 -16.313.000 -16.010.000 -14.849.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.134.000 -4.801.000 -4.659.000 -4.630.000 -4.640.000
Driftskostnader -21.373.000 -21.209.000 -20.972.000 -20.640.000 -19.489.000
Driftsresultat 3.543.000 -50.000 -78.000 -132.000 -188.000
Finansinntekter 67.000 69.000 82.000 137.000 196.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 0 0
Finans 66.000 69.000 81.000 137.000 196.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.609.000 20.000 1.000 5.000 8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 434.000 203.000 165.000 101.000 212.000
Andre fordringer 791.000 627.000 337.000 675.000 709.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 9.929.000 9.932.000 9.704.000 10.369.000 9.466.000
Sum omløpsmidler 11.154.000 10.762.000 10.205.000 11.145.000 10.388.000
Sum eiendeler 11.154.000 10.762.000 10.205.000 11.145.000 10.388.000
Sum opptjent egenkapital 7.160.000 3.550.000 3.531.000 3.529.000 3.524.000
Sum egenkapital 7.375.000 3.766.000 3.747.000 3.745.000 3.740.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 412.000 911.000 763.000 279.000 230.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.057.000 512.000 557.000 1.073.000 1.061.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.309.000 5.574.000 5.139.000 6.047.000 5.357.000
Sum kortsiktig gjeld 3.778.000 6.996.000 6.459.000 7.400.000 6.648.000
Sum gjeld og egenkapital 11.154.000 10.762.000 10.206.000 11.145.000 10.388.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.376.000 3.766.000 3.746.000 3.745.000 3.740.000
Likviditetsgrad 1 3 1.5 1.6 1.5 1.6
Likviditetsgrad 2 3 1.5 1.6 1.6 1.6
Soliditet 66.1 3 36.7 33.6 36.0
Resultatgrad 14.2 -0.2 -0.4 -0.6 -1.0
Rentedekningsgrad 3
Gjeldsgrad 0.5 1.9 1.7 2.0 1.8
Total kapitalrentabilitet 32.4 0.2 0 0.0 0.1
Signatur
28.01.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
25.06.2013
LILLIAN IRENE WELLEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex