Oslo Lysverker AS
Juridisk navn:  Oslo Lysverker AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92014515
Postboks 990 Skøyen Harbitzalléen 5 Fax: 24116909
0247 Oslo 275 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 962942172
Aksjekapital: 26.000.000 NOK
Etableringsdato: 12/5/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-81.95%
Resultat  
  
-86.59%
Egenkapital  
  
-84.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 75.559.000 418.723.000 275.133.000 237.929.000 177.828.000
Resultat: 42.797.000 319.260.000 177.912.000 132.261.000 86.645.000
Egenkapital: 209.061.000 1.317.783.000 1.368.677.000 1.381.191.000 1.376.843.000
Regnskap for  Oslo Lysverker AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 75.559.000 418.723.000 275.133.000 237.929.000 177.828.000
Driftskostnader -34.525.000 -101.166.000 -98.339.000 -105.759.000 -93.079.000
Driftsresultat 41.034.000 317.557.000 176.794.000 132.170.000 84.749.000
Finansinntekter 2.069.000 1.871.000 1.274.000 454.000 2.078.000
Finanskostnader -306.000 -168.000 -156.000 -363.000 -182.000
Finans 1.763.000 1.703.000 1.118.000 91.000 1.896.000
Resultat før skatt 42.797.000 319.260.000 177.912.000 132.261.000 86.645.000
Skattekostnad -12.633.000 -166.105.000 -95.426.000 -77.913.000 -41.794.000
Årsresultat 30.164.000 153.156.000 82.486.000 54.348.000 44.851.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 32.114.000 1.401.197.000 1.382.360.000 1.396.437.000 1.412.927.000
Sum omløpsmidler 380.765.000 309.476.000 197.038.000 120.088.000 23.393.000
Sum eiendeler 412.879.000 1.710.673.000 1.579.398.000 1.516.525.000 1.436.320.000
Sum opptjent egenkapital 157.061.000 917.782.000 968.676.000 981.191.000 976.843.000
Sum egenkapital 209.061.000 1.317.783.000 1.368.677.000 1.381.191.000 1.376.843.000
Sum langsiktig gjeld 12.000 7.367.000 9.279.000 9.437.000 10.755.000
Sum kortsiktig gjeld 203.806.000 385.523.000 201.442.000 125.897.000 48.722.000
Sum gjeld og egenkapital 412.880.000 1.710.673.000 1.579.398.000 1.516.526.000 1.436.321.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 75.483.000 418.677.000 275.092.000 236.597.000 177.786.000
Andre inntekter 76.000 45.000 42.000 1.332.000 42.000
Driftsinntekter 75.559.000 418.723.000 275.133.000 237.929.000 177.828.000
Varekostnad -31.492.000 -63.965.000 -60.187.000 -61.652.000 -51.893.000
Lønninger 0 0 0 -2.000 -2.000
Avskrivning -700.000 -17.928.000 -19.468.000 -18.588.000 -16.866.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.333.000 -19.273.000 -18.684.000 -25.517.000 -24.318.000
Driftskostnader -34.525.000 -101.166.000 -98.339.000 -105.759.000 -93.079.000
Driftsresultat 41.034.000 317.557.000 176.794.000 132.170.000 84.749.000
Finansinntekter 2.069.000 1.871.000 1.274.000 454.000 2.078.000
Finanskostnader -306.000 -168.000 -156.000 -363.000 -182.000
Finans 1.763.000 1.703.000 1.118.000 91.000 1.896.000
Konsernbidrag 0 -204.050.000 95.000.000 0 0
Utbytte 0 0 0 -50.000.000 -18.250.000
Årsresultat 30.164.000 153.156.000 82.486.000 54.348.000 44.851.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 10.352.000 14.025.000 16.062.000 38.796.000
Fast eiendom 0 873.067.000 835.828.000 836.339.000 847.827.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 32.114.000 516.835.000 531.651.000 543.258.000 525.595.000
Sum varige driftsmidler 32.114.000 1.389.902.000 1.367.479.000 1.379.597.000 1.373.421.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 943.000 857.000 778.000 710.000
Sum anleggsmidler 32.114.000 1.401.197.000 1.382.360.000 1.396.437.000 1.412.927.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 157.282.000 51.000 278.000 6.774.000 677.000
Andre fordringer 138.568.000 58.478.000 38.754.000 38.200.000 20.081.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 84.915.000 250.947.000 158.006.000 75.114.000 2.635.000
Sum omløpsmidler 380.765.000 309.476.000 197.038.000 120.088.000 23.393.000
Sum eiendeler 412.879.000 1.710.673.000 1.579.398.000 1.516.525.000 1.436.320.000
Sum opptjent egenkapital 157.061.000 917.782.000 968.676.000 981.191.000 976.843.000
Sum egenkapital 209.061.000 1.317.783.000 1.368.677.000 1.381.191.000 1.376.843.000
Sum avsetninger til forpliktelser 12.000 7.367.000 9.279.000 9.437.000 10.755.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 12.000 7.367.000 9.279.000 9.437.000 10.755.000
Leverandørgjeld 2.820.000 2.568.000 6.574.000 4.145.000 3.177.000
Betalbar skatt 0 101.554.000 63.212.000 54.965.000 22.048.000
Skyldig offentlige avgifter 8.866.000 -1.254.000 -2.567.000 -2.105.000 -3.068.000
Utbytte 0 0 0 -50.000.000 -18.250.000
Annen kortsiktig gjeld 192.119.000 282.655.000 134.223.000 68.892.000 26.566.000
Sum kortsiktig gjeld 203.806.000 385.523.000 201.442.000 125.897.000 48.722.000
Sum gjeld og egenkapital 412.880.000 1.710.673.000 1.579.398.000 1.516.526.000 1.436.321.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 176.959.000 -76.047.000 -4.404.000 -5.809.000 -25.329.000
Likviditetsgrad 1 1.9 0.8 1 1 0.5
Likviditetsgrad 2 1.9 0.8 1 1 0.5
Soliditet 50.6 7 86.7 91.1 95.9
Resultatgrad 54.3 75.8 64.3 55.6 47.7
Rentedekningsgrad 134.1 1890.2 1133.3 364.1 477.1
Gjeldsgrad 1 0.3 0.2 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet 10.4 18.7 11.3 8.7 6.0
Signatur
15.05.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP ELLER
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
15.05.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex