Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Oslo Hage Graveservice AS
Juridisk navn:  Oslo Hage Graveservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90091572
Ekebergveien 277 Ekebergveien 277 Fax: 22280442
1166 Oslo 1166 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 981929012
Aksjekapital: 125.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 3/1/2000 1
Foretakstype: AS
Revisor: Narvesen Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.62%
Resultat  
  
-297.51%
Egenkapital  
  
-28.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 8.507.000 9.412.000 9.326.000 7.602.000 6.049.000
Resultat: -555.000 281.000 88.000 148.000 544.000
Egenkapital: 1.331.000 1.859.000 1.644.000 579.000 496.000
Regnskap for  Oslo Hage Graveservice AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 8.507.000 9.412.000 9.326.000 7.602.000 6.049.000
Driftskostnader -9.026.000 -9.119.000 -9.234.000 -7.455.000 -5.505.000
Driftsresultat -519.000 292.000 93.000 148.000 544.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -37.000 -11.000 -6.000 0 0
Finans -36.000 -11.000 -5.000 1.000 1.000
Resultat før skatt -555.000 281.000 88.000 148.000 544.000
Skattekostnad 35.000 -66.000 -23.000 -66.000 -134.000
Årsresultat -520.000 215.000 65.000 82.000 410.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 445.000 556.000 678.000 174.000 178.000
Sum omløpsmidler 1.821.000 2.542.000 2.787.000 1.303.000 1.427.000
Sum eiendeler 2.266.000 3.098.000 3.465.000 1.477.000 1.605.000
Sum opptjent egenkapital 231.000 759.000 544.000 479.000 396.000
Sum egenkapital 1.331.000 1.859.000 1.644.000 579.000 496.000
Sum langsiktig gjeld -37.000 225.000 520.000 2.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 972.000 1.013.000 1.302.000 896.000 1.107.000
Sum gjeld og egenkapital 2.266.000 3.097.000 3.466.000 1.477.000 1.605.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.507.000 9.176.000 9.095.000 7.602.000 5.997.000
Andre inntekter 0 236.000 231.000 0 53.000
Driftsinntekter 8.507.000 9.412.000 9.326.000 7.602.000 6.049.000
Varekostnad -3.067.000 -3.090.000 -3.227.000 -2.734.000 -1.881.000
Lønninger -3.439.000 -3.580.000 -3.490.000 -2.844.000 -2.017.000
Avskrivning -111.000 -111.000 -89.000 -103.000 -100.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.409.000 -2.338.000 -2.428.000 -1.774.000 -1.507.000
Driftskostnader -9.026.000 -9.119.000 -9.234.000 -7.455.000 -5.505.000
Driftsresultat -519.000 292.000 93.000 148.000 544.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -37.000 -11.000 -6.000 0 0
Finans -36.000 -11.000 -5.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -520.000 215.000 65.000 82.000 410.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 11.000 34.000 27.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 22.000 33.000 44.000 65.000 30.000
Driftsløsøre 387.000 487.000 587.000 38.000 121.000
Sum varige driftsmidler 409.000 520.000 631.000 103.000 151.000
Sum finansielle anleggsmidler 36.000 36.000 36.000 37.000 0
Sum anleggsmidler 445.000 556.000 678.000 174.000 178.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 298.000 501.000 359.000 35.000 189.000
Andre fordringer 377.000 258.000 273.000 142.000 142.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.146.000 1.783.000 2.155.000 1.125.000 1.096.000
Sum omløpsmidler 1.821.000 2.542.000 2.787.000 1.303.000 1.427.000
Sum eiendeler 2.266.000 3.098.000 3.465.000 1.477.000 1.605.000
Sum opptjent egenkapital 231.000 759.000 544.000 479.000 396.000
Sum egenkapital 1.331.000 1.859.000 1.644.000 579.000 496.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 35.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld -37.000 225.000 520.000 2.000 2.000
Leverandørgjeld 272.000 247.000 371.000 124.000 209.000
Betalbar skatt 14.000 19.000 0 72.000 162.000
Skyldig offentlige avgifter 417.000 450.000 623.000 445.000 214.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 269.000 297.000 308.000 255.000 521.000
Sum kortsiktig gjeld 972.000 1.013.000 1.302.000 896.000 1.107.000
Sum gjeld og egenkapital 2.266.000 3.097.000 3.466.000 1.477.000 1.605.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 849.000 1.529.000 1.485.000 407.000 320.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2.5 2.1 1.5 1.3
Likviditetsgrad 2 1.9 2.5 2.1 1.5 1.3
Soliditet 58.7 6 47.4 39.2 30.9
Resultatgrad -6.1 3.1 1 1.9 9.0
Rentedekningsgrad 26.5 15.5
Gjeldsgrad 0.7 0.7 1.1 1.6 2.2
Total kapitalrentabilitet -22.9 9.4 2.7 10.1 34.0
Signatur
15.07.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
03.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex