Oslo City Legesenter AS
Juridisk navn:  Oslo City Legesenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 08021
Kasse 110 Stenersgata 1A Stenersgata 1A Fax: 22170028
0050 Oslo 50 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 958031963
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 7/5/1990 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pkf Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.26%
Resultat  
  
-77.26%
Egenkapital  
  
-1.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 16.737.000 16.528.000 14.060.000 12.785.000 12.740.000
Resultat: 297.000 1.306.000 1.197.000 -114.000 413.000
Egenkapital: 2.330.000 2.365.000 1.774.000 876.000 965.000
Regnskap for  Oslo City Legesenter AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 16.737.000 16.528.000 14.060.000 12.785.000 12.740.000
Driftskostnader -16.447.000 -15.230.000 -12.806.000 -12.830.000 -12.263.000
Driftsresultat 290.000 1.298.000 1.254.000 -46.000 478.000
Finansinntekter 19.000 26.000 8.000 11.000 10.000
Finanskostnader -12.000 -17.000 -65.000 -78.000 -74.000
Finans 7.000 9.000 -57.000 -67.000 -64.000
Resultat før skatt 297.000 1.306.000 1.197.000 -114.000 413.000
Skattekostnad -82.000 -319.000 -301.000 26.000 -143.000
Årsresultat 215.000 987.000 896.000 -88.000 270.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.530.000 1.631.000 1.587.000 875.000 691.000
Sum omløpsmidler 2.263.000 2.241.000 1.188.000 1.236.000 1.937.000
Sum eiendeler 3.793.000 3.872.000 2.775.000 2.111.000 2.628.000
Sum opptjent egenkapital 1.522.000 1.557.000 966.000 776.000 865.000
Sum egenkapital 2.330.000 2.365.000 1.774.000 876.000 965.000
Sum langsiktig gjeld 0 234.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.463.000 1.273.000 1.001.000 1.235.000 1.663.000
Sum gjeld og egenkapital 3.793.000 3.872.000 2.775.000 2.111.000 2.628.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.699.000 16.528.000 14.060.000 12.783.000 12.720.000
Andre inntekter 38.000 0 0 2.000 21.000
Driftsinntekter 16.737.000 16.528.000 14.060.000 12.785.000 12.740.000
Varekostnad -944.000 -773.000 -900.000 -502.000 -453.000
Lønninger -10.666.000 -10.153.000 -8.153.000 -8.972.000 -8.436.000
Avskrivning -116.000 -94.000 -87.000 -42.000 -49.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.721.000 -4.210.000 -3.666.000 -3.314.000 -3.325.000
Driftskostnader -16.447.000 -15.230.000 -12.806.000 -12.830.000 -12.263.000
Driftsresultat 290.000 1.298.000 1.254.000 -46.000 478.000
Finansinntekter 19.000 26.000 8.000 11.000 10.000
Finanskostnader -12.000 -17.000 -65.000 -78.000 -74.000
Finans 7.000 9.000 -57.000 -67.000 -64.000
Konsernbidrag 0 -178.000 0 0 0
Utbytte -250.000 -219.000 0 0 0
Årsresultat 215.000 987.000 896.000 -88.000 270.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 35.000 39.000 44.000 53.000 28.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 373.000 290.000 309.000 117.000 159.000
Sum varige driftsmidler 373.000 290.000 309.000 117.000 159.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.122.000 1.301.000 1.234.000 705.000 503.000
Sum anleggsmidler 1.530.000 1.631.000 1.587.000 875.000 691.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 235.000 185.000 101.000 92.000 54.000
Andre fordringer 421.000 516.000 353.000 310.000 669.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.608.000 1.539.000 734.000 833.000 1.213.000
Sum omløpsmidler 2.263.000 2.241.000 1.188.000 1.236.000 1.937.000
Sum eiendeler 3.793.000 3.872.000 2.775.000 2.111.000 2.628.000
Sum opptjent egenkapital 1.522.000 1.557.000 966.000 776.000 865.000
Sum egenkapital 2.330.000 2.365.000 1.774.000 876.000 965.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 234.000 0 0 0
Leverandørgjeld 525.000 510.000 424.000 607.000 597.000
Betalbar skatt 78.000 259.000 18.000 60.000 60.000
Skyldig offentlige avgifter 243.000 206.000 186.000 172.000 131.000
Utbytte -250.000 -219.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 617.000 298.000 373.000 395.000 874.000
Sum kortsiktig gjeld 1.463.000 1.273.000 1.001.000 1.235.000 1.663.000
Sum gjeld og egenkapital 3.793.000 3.872.000 2.775.000 2.111.000 2.628.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 800.000 968.000 187.000 1.000 274.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.8 1.2 1.0 1.2
Likviditetsgrad 2 1.5 1.8 1.2 1.1 1.2
Soliditet 61.4 61.1 63.9 41.5 36.7
Resultatgrad 1.7 7.9 8.9 -0.4 3.8
Rentedekningsgrad 24.2 76.4 19.3 -0.4 6.6
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.6 1.4 1.7
Total kapitalrentabilitet 8.1 34.2 45.5 -1.7 18.6
Signatur
14.06.2018
Prokurister
14.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex