Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Oslo-Fergene AS
Juridisk navn:  Oslo-Fergene AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23327786
Lindøya Lindøya Fax: 22113788
0150 Oslo 150 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 930257680
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 51
Etableringsdato: 6/27/1980
Foretakstype: AS
Revisor: Vidi Revisjon AS
Regnskapsfører: Ad-Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.6%
Resultat  
  
23.31%
Egenkapital  
  
35.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 48.969.000 49.266.000 44.894.000 43.566.000 41.018.000
Resultat: 19.952.000 16.180.000 14.045.000 14.893.000 13.514.000
Egenkapital: 59.922.000 44.232.000 31.927.000 21.309.000 10.127.000
Regnskap for  Oslo-Fergene AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 48.969.000 49.266.000 44.894.000 43.566.000 41.018.000
Driftskostnader -30.509.000 -32.863.000 -30.891.000 -28.687.000 -27.522.000
Driftsresultat 18.459.000 16.404.000 14.003.000 14.880.000 13.495.000
Finansinntekter 1.501.000 296.000 50.000 15.000 35.000
Finanskostnader -8.000 -520.000 -8.000 -2.000 -17.000
Finans 1.493.000 -224.000 42.000 13.000 18.000
Resultat før skatt 19.952.000 16.180.000 14.045.000 14.893.000 13.514.000
Skattekostnad -4.262.000 -3.876.000 -3.427.000 -3.710.000 -3.609.000
Årsresultat 15.690.000 12.305.000 10.618.000 11.183.000 9.905.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.449.000 3.761.000 5.232.000 7.001.000 8.571.000
Sum omløpsmidler 66.907.000 49.256.000 34.405.000 23.534.000 9.780.000
Sum eiendeler 69.356.000 53.017.000 39.637.000 30.535.000 18.351.000
Sum opptjent egenkapital 59.822.000 44.132.000 31.827.000 21.209.000 10.027.000
Sum egenkapital 59.922.000 44.232.000 31.927.000 21.309.000 10.127.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 95.000 337.000 556.000
Sum kortsiktig gjeld 9.434.000 8.785.000 7.615.000 8.889.000 7.669.000
Sum gjeld og egenkapital 69.356.000 53.017.000 39.637.000 30.535.000 18.352.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 48.969.000 49.266.000 44.894.000 43.566.000 41.018.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 48.969.000 49.266.000 44.894.000 43.566.000 41.018.000
Varekostnad 0 0 0 0 -34.000
Lønninger -17.318.000 -18.220.000 -16.504.000 -15.419.000 -14.513.000
Avskrivning -1.516.000 -1.607.000 -1.785.000 -1.765.000 -1.726.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.675.000 -13.036.000 -12.602.000 -11.503.000 -11.249.000
Driftskostnader -30.509.000 -32.863.000 -30.891.000 -28.687.000 -27.522.000
Driftsresultat 18.459.000 16.404.000 14.003.000 14.880.000 13.495.000
Finansinntekter 1.501.000 296.000 50.000 15.000 35.000
Finanskostnader -8.000 -520.000 -8.000 -2.000 -17.000
Finans 1.493.000 -224.000 42.000 13.000 18.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 15.690.000 12.305.000 10.618.000 11.183.000 9.905.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 315.000 111.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 95.000 145.000 196.000 246.000 296.000
Driftsløsøre 71.000 120.000 145.000 172.000 0
Sum varige driftsmidler 2.133.000 3.650.000 5.232.000 7.001.000 8.571.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.449.000 3.761.000 5.232.000 7.001.000 8.571.000
Varebeholdning 0 0 58.000 0 0
Kundefordringer 2.654.000 2.571.000 5.565.000 4.283.000 2.488.000
Andre fordringer 39.000 512.000 40.000 39.000 946.000
Sum investeringer 26.009.000 24.782.000 25.017.000 0 0
Kasse, bank 38.206.000 21.392.000 3.726.000 19.212.000 6.347.000
Sum omløpsmidler 66.907.000 49.256.000 34.405.000 23.534.000 9.780.000
Sum eiendeler 69.356.000 53.017.000 39.637.000 30.535.000 18.351.000
Sum opptjent egenkapital 59.822.000 44.132.000 31.827.000 21.209.000 10.027.000
Sum egenkapital 59.922.000 44.232.000 31.927.000 21.309.000 10.127.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 95.000 337.000 556.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 95.000 337.000 556.000
Leverandørgjeld 772.000 412.000 400.000 1.518.000 512.000
Betalbar skatt 4.466.000 4.082.000 3.669.000 3.928.000 3.840.000
Skyldig offentlige avgifter 2.105.000 1.910.000 2.031.000 1.945.000 1.658.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.091.000 2.381.000 1.516.000 1.498.000 1.659.000
Sum kortsiktig gjeld 9.434.000 8.785.000 7.615.000 8.889.000 7.669.000
Sum gjeld og egenkapital 69.356.000 53.017.000 39.637.000 30.535.000 18.352.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 57.473.000 40.471.000 26.790.000 14.645.000 2.111.000
Likviditetsgrad 1 7.1 5.6 4.5 2.6 1.3
Likviditetsgrad 2 7.1 5.6 4.5 2.6 1.3
Soliditet 86.4 83.4 80.5 69.8 55.2
Resultatgrad 37.7 33.3 31.2 34.2 32.9
Rentedekningsgrad 2307.4 31.5 1750.4 7 795.9
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.4 0.8
Total kapitalrentabilitet 28.8 31.5 35.5 48.8 73.7
Signatur
26.04.2012
STYRETS LEDER ALENE.
ELI-KATRINE BØE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex