Oskar Sylte Mineralvannsfabrikk AS
Juridisk navn:  Oskar Sylte Mineralvannsfabrikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71205300
Eikremsvingen 1 Eikremsvingen 1 Fax: 71205301
6422 Molde 6422 Molde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 962018025
Aksjekapital: 1.837.800 NOK
Antall ansatte: 38
Etableringsdato: 10/3/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.42%
Resultat  
  
-104.39%
Egenkapital  
  
2.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 53.890.000 54.668.000 86.492.000 122.209.000 121.607.000
Resultat: -3.865.000 -1.891.000 17.833.000 7.280.000 16.694.000
Egenkapital: 32.488.000 31.721.000 29.039.000 15.738.000 77.325.000
Regnskap for  Oskar Sylte Mineralvannsfabrikk AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 53.890.000 54.668.000 86.492.000 122.209.000 121.607.000
Driftskostnader -58.116.000 -56.945.000 -68.856.000 -116.731.000 -107.444.000
Driftsresultat -4.226.000 -2.278.000 17.636.000 5.478.000 14.163.000
Finansinntekter 699.000 811.000 784.000 4.470.000 3.204.000
Finanskostnader -337.000 -424.000 -586.000 -2.668.000 -673.000
Finans 362.000 387.000 198.000 1.802.000 2.531.000
Resultat før skatt -3.865.000 -1.891.000 17.833.000 7.280.000 16.694.000
Skattekostnad 889.000 408.000 -4.532.000 -2.407.000 -4.603.000
Årsresultat -2.976.000 -1.482.000 13.301.000 4.873.000 12.092.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.087.000 16.024.000 22.056.000 34.279.000 102.014.000
Sum omløpsmidler 44.804.000 46.271.000 50.181.000 56.210.000 45.016.000
Sum eiendeler 56.891.000 62.295.000 72.237.000 90.489.000 147.030.000
Sum opptjent egenkapital 30.650.000 29.883.000 27.201.000 13.900.000 75.487.000
Sum egenkapital 32.488.000 31.721.000 29.039.000 15.738.000 77.325.000
Sum langsiktig gjeld 4.982.000 9.838.000 15.025.000 20.055.000 24.164.000
Sum kortsiktig gjeld 19.420.000 20.735.000 28.173.000 54.696.000 45.541.000
Sum gjeld og egenkapital 56.890.000 62.294.000 72.237.000 90.489.000 147.030.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 53.377.000 53.509.000 81.068.000 113.311.000 115.565.000
Andre inntekter 513.000 1.158.000 5.425.000 8.898.000 6.042.000
Driftsinntekter 53.890.000 54.668.000 86.492.000 122.209.000 121.607.000
Varekostnad -14.746.000 -13.942.000 -16.322.000 -13.010.000 -17.172.000
Lønninger -18.618.000 -18.755.000 -28.132.000 -42.654.000 -49.504.000
Avskrivning -6.557.000 -6.817.000 -8.541.000 -9.556.000 -5.475.000
Nedskrivning 0 0 1.500.000 -1.500.000 0
Andre driftskostnader -18.105.000 -17.659.000 -17.543.000 -48.346.000 -36.795.000
Driftskostnader -58.116.000 -56.945.000 -68.856.000 -116.731.000 -107.444.000
Driftsresultat -4.226.000 -2.278.000 17.636.000 5.478.000 14.163.000
Finansinntekter 699.000 811.000 784.000 4.470.000 3.204.000
Finanskostnader -337.000 -424.000 -586.000 -2.668.000 -673.000
Finans 362.000 387.000 198.000 1.802.000 2.531.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -1.915.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.976.000 -1.482.000 13.301.000 4.873.000 12.092.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 767.000 996.000 2.092.000 7.986.000 6.338.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 8.590.000 13.401.000 18.503.000 24.454.000 28.998.000
Driftsløsøre 322.000 628.000 1.307.000 1.673.000 4.344.000
Sum varige driftsmidler 8.913.000 14.030.000 19.810.000 26.127.000 33.342.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.407.000 998.000 154.000 166.000 62.335.000
Sum anleggsmidler 12.087.000 16.024.000 22.056.000 34.279.000 102.014.000
Varebeholdning 6.449.000 6.571.000 6.664.000 4.402.000 6.198.000
Kundefordringer 2.630.000 5.768.000 4.944.000 15.622.000 16.341.000
Andre fordringer 34.883.000 32.989.000 37.607.000 34.527.000 15.005.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 841.000 943.000 967.000 1.659.000 7.472.000
Sum omløpsmidler 44.804.000 46.271.000 50.181.000 56.210.000 45.016.000
Sum eiendeler 56.891.000 62.295.000 72.237.000 90.489.000 147.030.000
Sum opptjent egenkapital 30.650.000 29.883.000 27.201.000 13.900.000 75.487.000
Sum egenkapital 32.488.000 31.721.000 29.039.000 15.738.000 77.325.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.982.000 9.838.000 15.025.000 20.055.000 24.164.000
Leverandørgjeld 5.773.000 5.549.000 6.154.000 8.736.000 6.134.000
Betalbar skatt 0 0 14.000 5.090.000 3.511.000
Skyldig offentlige avgifter 1.065.000 1.464.000 1.645.000 4.433.000 2.924.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.583.000 13.723.000 20.361.000 36.437.000 32.973.000
Sum kortsiktig gjeld 19.420.000 20.735.000 28.173.000 54.696.000 45.541.000
Sum gjeld og egenkapital 56.890.000 62.294.000 72.237.000 90.489.000 147.030.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 25.384.000 25.536.000 22.008.000 1.514.000 -525.000
Likviditetsgrad 1 2 2.2 1.8 1.0 1.0
Likviditetsgrad 2 2 1.9 1.5 1.0 0.9
Soliditet 57.1 50.9 40.2 17.4 52.6
Resultatgrad -7.8 -4.2 20.4 4.5 11.6
Rentedekningsgrad -12.5 -5.4 30.1 3.7 25.8
Gjeldsgrad 0.8 1 1.5 4.7 0.9
Total kapitalrentabilitet -6.2 -2.4 25.5 11.0 11.8
Signatur
08.10.2012
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
08.10.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex