Orlogsbriggen Fredriksværn
Juridisk navn:  Orlogsbriggen Fredriksværn
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33199730
Postboks 39 Fredriksværn Verft Fax:
3291 Stavern 3290 Stavern
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 986081313
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 9/2/2003 1
Foretakstype: STI
Revisor: Revisjonsfirmaet Schumacher & Hammer As
Utvikling:
Omsetning  
  
81.82%
Resultat  
  
62.86%
Egenkapital  
  
-2.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 20.000 11.000 9.000 290.000 109.000
Resultat: -13.000 -35.000 -47.000 186.000 20.000
Egenkapital: 452.000 465.000 500.000 548.000 362.000
Regnskap for  Orlogsbriggen Fredriksværn
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 20.000 11.000 9.000 290.000 109.000
Driftskostnader -33.000 -46.000 -57.000 -105.000 -89.000
Driftsresultat -13.000 -35.000 -47.000 186.000 20.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -13.000 -35.000 -47.000 186.000 20.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -13.000 -35.000 -47.000 186.000 20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 458.000 473.000 488.000 503.000 357.000
Sum omløpsmidler 1.000 2.000 13.000 45.000 5.000
Sum eiendeler 459.000 475.000 501.000 548.000 362.000
Sum opptjent egenkapital 452.000 465.000 500.000 548.000 362.000
Sum egenkapital 452.000 465.000 500.000 548.000 362.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.000 9.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 459.000 474.000 500.000 548.000 362.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.000 11.000 9.000 290.000 109.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 20.000 11.000 9.000 290.000 109.000
Varekostnad 0 -1.000 -4.000 0 -4.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -15.000 -15.000 -15.000 -4.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.000 -30.000 -38.000 -101.000 -85.000
Driftskostnader -33.000 -46.000 -57.000 -105.000 -89.000
Driftsresultat -13.000 -35.000 -47.000 186.000 20.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -13.000 -35.000 -47.000 186.000 20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 101.000 116.000 131.000 146.000 0
Driftsløsøre 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
Sum varige driftsmidler 458.000 473.000 488.000 503.000 357.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 458.000 473.000 488.000 503.000 357.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 2.000 13.000 45.000 5.000
Sum omløpsmidler 1.000 2.000 13.000 45.000 5.000
Sum eiendeler 459.000 475.000 501.000 548.000 362.000
Sum opptjent egenkapital 452.000 465.000 500.000 548.000 362.000
Sum egenkapital 452.000 465.000 500.000 548.000 362.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 9.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.000 9.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 459.000 474.000 500.000 548.000 362.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -6.000 -7.000 13.000 45.000 5.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.2
Likviditetsgrad 2 0.1 0.2 0 0.0 0.0
Soliditet 98.5 98.1 1 100.0 100.0
Resultatgrad -318.2 -522.2 64.1 18.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -2.8 -7.4 -9.4 33.9 5.5
Prokurister
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE. DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex