Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Orkla ASA
Juridisk navn:  Orkla ASA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22544000
Postboks 423 Skøyen Drammensveien 149A Fax: 69154101
0213 Oslo 277 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 910747711
Aksjekapital: 1.251.788.712 NOK
Antall ansatte: 224
Etableringsdato: 2/27/1918
Foretakstype: ASA
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.58%
Resultat  
  
51.57%
Egenkapital  
  
4.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 874.000.000 869.000.000 722.000.000 686.000.000 699.000.000
Resultat: 4.012.000.000 2.647.000.000 9.946.000.000 5.316.000.000 3.730.000.000
Egenkapital: 34.314.000.000 32.987.000.000 34.596.000.000 32.491.000.000 30.295.000.000
Regnskap for  Orkla ASA
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 874.000.000 869.000.000 722.000.000 686.000.000 699.000.000
Driftskostnader -1.295.000.000 -1.067.000.000 -1.035.000.000 -1.107.000.000 -1.218.000.000
Driftsresultat -421.000.000 -198.000.000 -313.000.000 -421.000.000 -519.000.000
Finansinntekter 4.627.000.000 3.084.000.000 10.478.000.000 5.965.000.000 5.035.000.000
Finanskostnader -194.000.000 -239.000.000 -219.000.000 -228.000.000 -786.000.000
Finans 4.433.000.000 2.845.000.000 10.259.000.000 5.737.000.000 -45.967.296
Resultat før skatt 4.012.000.000 2.647.000.000 9.946.000.000 5.316.000.000 3.730.000.000
Skattekostnad -206.000.000 -278.000.000 -151.000.000 -374.000.000 -31.000.000
Årsresultat 3.806.000.000 2.369.000.000 9.795.000.000 4.942.000.000 3.699.000.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 46.679.000.000 41.990.000.000 40.943.000.000 47.607.000.000 46.150.000.000
Sum omløpsmidler 2.826.000.000 3.300.000.000 6.314.000.000 2.429.000.000 3.231.000.000
Sum eiendeler 49.505.000.000 45.290.000.000 47.257.000.000 50.036.000.000 49.381.000.000
Sum opptjent egenkapital 32.342.000.000 31.016.000.000 32.601.000.000 30.497.000.000 28.301.000.000
Sum egenkapital 34.314.000.000 32.987.000.000 34.596.000.000 32.491.000.000 30.295.000.000
Sum langsiktig gjeld 7.525.000.000 5.413.000.000 5.518.000.000 7.921.000.000 9.286.000.000
Sum kortsiktig gjeld 7.666.000.000 6.890.000.000 7.143.000.000 9.624.000.000 9.800.000.000
Sum gjeld og egenkapital 49.505.000.000 45.290.000.000 47.257.000.000 50.036.000.000 49.381.000.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 27.000.000 29.000.000 33.000.000 35.000.000 32.000.000
Andre inntekter 847.000.000 840.000.000 689.000.000 651.000.000 667.000.000
Driftsinntekter 874.000.000 869.000.000 722.000.000 686.000.000 699.000.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -484.000.000 -358.000.000 -460.000.000 -487.000.000 -517.000.000
Avskrivning -131.000.000 -30.000.000 -28.000.000 -23.000.000 -20.000.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -680.000.000 -679.000.000 -547.000.000 -597.000.000 -681.000.000
Driftskostnader -1.295.000.000 -1.067.000.000 -1.035.000.000 -1.107.000.000 -1.218.000.000
Driftsresultat -421.000.000 -198.000.000 -313.000.000 -421.000.000 -519.000.000
Finansinntekter 4.627.000.000 3.084.000.000 10.478.000.000 5.965.000.000 5.035.000.000
Finanskostnader -194.000.000 -239.000.000 -219.000.000 -228.000.000 -786.000.000
Finans 4.433.000.000 2.845.000.000 10.259.000.000 5.737.000.000 -45.967.296
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.601.000.000 -2.599.000.000 -2.649.000.000 -2.646.000.000 -2.545.000.000
Årsresultat 3.806.000.000 2.369.000.000 9.795.000.000 4.942.000.000 3.699.000.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 248.000.000 284.000.000 279.000.000 285.000.000 311.000.000
Fast eiendom 1.236.000.000 425.000.000 152.000.000 149.000.000 119.000.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 102.000.000 50.000.000 63.000.000 74.000.000 93.000.000
Sum varige driftsmidler 1.338.000.000 475.000.000 215.000.000 223.000.000 212.000.000
Sum finansielle anleggsmidler 45.094.000.000 41.231.000.000 40.449.000.000 47.099.000.000 45.627.000.000
Sum anleggsmidler 46.679.000.000 41.990.000.000 40.943.000.000 47.607.000.000 46.150.000.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 198.000.000 99.000.000 149.000.000 168.000.000 77.000.000
Sum investeringer 2.000.000 13.000.000 17.000.000 107.000.000 473.000.000
Kasse, bank 958.000.000 1.490.000.000 4.460.000.000 560.000.000 275.000.000
Sum omløpsmidler 2.826.000.000 3.300.000.000 6.314.000.000 2.429.000.000 3.231.000.000
Sum eiendeler 49.505.000.000 45.290.000.000 47.257.000.000 50.036.000.000 49.381.000.000
Sum opptjent egenkapital 32.342.000.000 31.016.000.000 32.601.000.000 30.497.000.000 28.301.000.000
Sum egenkapital 34.314.000.000 32.987.000.000 34.596.000.000 32.491.000.000 30.295.000.000
Sum avsetninger til forpliktelser 626.000.000 558.000.000 553.000.000 517.000.000 491.000.000
Gjeld til kredittinstitutt 6.964.000.000 6.063.000.000 6.302.000.000 6.308.000.000 9.038.000.000
Sum langsiktig gjeld 7.525.000.000 5.413.000.000 5.518.000.000 7.921.000.000 9.286.000.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 170.000.000 254.000.000 160.000.000 374.000.000 13.000.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -2.601.000.000 -2.599.000.000 -2.649.000.000 -2.646.000.000 -2.545.000.000
Annen kortsiktig gjeld 532.000.000 573.000.000 681.000.000 2.942.000.000 749.000.000
Sum kortsiktig gjeld 7.666.000.000 6.890.000.000 7.143.000.000 9.624.000.000 9.800.000.000
Sum gjeld og egenkapital 49.505.000.000 45.290.000.000 47.257.000.000 50.036.000.000 49.381.000.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.840.000.000 -3.590.000.000 -829.000.000 -7.195.000.000 -6.569.000.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.5 0.9 0.3 0.3
Likviditetsgrad 2 0.4 0.5 0.9 0.3 0.4
Soliditet 69.3 72.8 73.2 64.9 61.3
Resultatgrad -48.2 -22.8 -43.4 -61.4 -74.2
Rentedekningsgrad -2.2 -0.8 -1.4 -1.8 5.7
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6
Total kapitalrentabilitet 8.5 6.4 21.5 11.1 9.1
Signatur
06.07.2020
STYRETS LEDER ALENE, DAGLIG LEDER ALENE ELLER TO AKSJONÆRVALGTE
STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
06.07.2020
TO I FELLESSKAP.
PROKURA I FELLESSKAP
JOHANSEN NAGEL ATLE VIDAR
PROKURA I FELLESSKAP
SOLLI GEIR
PROKURA I FELLESSKAP
HAAVET KENNETH
PROKURA I FELLESSKAP
FLADBY HAUAN JEANETTE
PROKURA I FELLESSKAP
BERGSETH JAN ARNE
PROKURA I FELLESSKAP
ROBSTAD TELLEFSDAL CAMILLA
PROKURA I FELLESSKAP
ØSTBØ ARVID
PROKURA I FELLESSKAP
PRYTZ SVERRE
PROKURA I FELLESSKAP
ULLEVOLDSÆTER HARALD CARLOS
PROKURA I FELLESSKAP
FREUCHEN JOHANNESEN ANN-BETH
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex