Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Orkanger Fysioterapi Og Osteopati As
Juridisk navn:  Orkanger Fysioterapi Og Osteopati As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72480030
Grønørveien 24 Grønørveien 24 Fax: 72482710
7300 Orkanger 7300 Orkanger
Fylke: Kommune:
Trøndelag Orkland 
Org.nr: 980402509
Aksjekapital: 275.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 11/30/1998
Foretakstype: AS
Tidligere navn: orkanger fysikalske institutt as
Regnskapsfører: Optimal Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.93%
Resultat  
  
-39.6%
Egenkapital  
  
17.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.992.000 5.552.000 4.912.000 4.176.000 3.349.000
Resultat: 392.000 649.000 286.000 18.000 500.000
Egenkapital: 1.981.000 1.680.000 1.188.000 973.000 102.000
Regnskap for  Orkanger Fysioterapi Og Osteopati As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.992.000 5.552.000 4.912.000 4.176.000 3.349.000
Driftskostnader -5.601.000 -4.877.000 -4.585.000 -4.122.000 -2.874.000
Driftsresultat 391.000 676.000 328.000 55.000 473.000
Finansinntekter 24.000 23.000 10.000 18.000 28.000
Finanskostnader -23.000 -49.000 -52.000 -55.000 -1.000
Finans 1.000 -26.000 -42.000 -37.000 27.000
Resultat før skatt 392.000 649.000 286.000 18.000 500.000
Skattekostnad -92.000 -158.000 -70.000 -8.000 -139.000
Årsresultat 301.000 492.000 216.000 10.000 361.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.698.000 2.320.000 2.053.000 2.256.000 313.000
Sum omløpsmidler 431.000 1.565.000 1.056.000 471.000 949.000
Sum eiendeler 3.129.000 3.885.000 3.109.000 2.727.000 1.262.000
Sum opptjent egenkapital 1.020.000 719.000 227.000 12.000 2.000
Sum egenkapital 1.981.000 1.680.000 1.188.000 973.000 102.000
Sum langsiktig gjeld 262.000 457.000 562.000 650.000 0
Sum kortsiktig gjeld 886.000 1.748.000 1.358.000 1.105.000 1.160.000
Sum gjeld og egenkapital 3.129.000 3.885.000 3.108.000 2.728.000 1.262.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.767.000 2.252.000 1.612.000 1.001.000 807.000
Andre inntekter 3.225.000 3.300.000 3.300.000 3.175.000 2.541.000
Driftsinntekter 5.992.000 5.552.000 4.912.000 4.176.000 3.349.000
Varekostnad -258.000 -289.000 -205.000 -718.000 -766.000
Lønninger -969.000 -874.000 -817.000 -797.000 -765.000
Avskrivning -477.000 -397.000 -350.000 -192.000 -33.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.897.000 -3.317.000 -3.213.000 -2.415.000 -1.310.000
Driftskostnader -5.601.000 -4.877.000 -4.585.000 -4.122.000 -2.874.000
Driftsresultat 391.000 676.000 328.000 55.000 473.000
Finansinntekter 24.000 23.000 10.000 18.000 28.000
Finanskostnader -23.000 -49.000 -52.000 -55.000 -1.000
Finans 1.000 -26.000 -42.000 -37.000 27.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -374.000
Årsresultat 301.000 492.000 216.000 10.000 361.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 17.000 24.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 42.000 60.000 78.000 795.000 0
Driftsløsøre 1.399.000 1.724.000 1.633.000 1.445.000 289.000
Sum varige driftsmidler 1.441.000 1.784.000 1.711.000 2.240.000 289.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.257.000 536.000 341.000 0 0
Sum anleggsmidler 2.698.000 2.320.000 2.053.000 2.256.000 313.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 15.000 38.000 20.000 92.000 69.000
Andre fordringer 88.000 321.000 175.000 102.000 36.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 328.000 1.206.000 861.000 277.000 844.000
Sum omløpsmidler 431.000 1.565.000 1.056.000 471.000 949.000
Sum eiendeler 3.129.000 3.885.000 3.109.000 2.727.000 1.262.000
Sum opptjent egenkapital 1.020.000 719.000 227.000 12.000 2.000
Sum egenkapital 1.981.000 1.680.000 1.188.000 973.000 102.000
Sum avsetninger til forpliktelser 56.000 96.000 54.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 262.000 457.000 562.000 650.000 0
Leverandørgjeld 238.000 443.000 498.000 164.000 136.000
Betalbar skatt 131.000 115.000 0 0 112.000
Skyldig offentlige avgifter 41.000 72.000 37.000 41.000 21.000
Utbytte 0 0 0 0 -374.000
Annen kortsiktig gjeld 476.000 1.118.000 822.000 900.000 517.000
Sum kortsiktig gjeld 886.000 1.748.000 1.358.000 1.105.000 1.160.000
Sum gjeld og egenkapital 3.129.000 3.885.000 3.108.000 2.728.000 1.262.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -455.000 -183.000 -302.000 -634.000 -211.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.9 0.8 0.4 0.8
Likviditetsgrad 2 0.5 0.9 0.8 0.5 0.9
Soliditet 63.3 43.2 38.2 35.7 8.1
Resultatgrad 6.5 12.2 6.7 1.3 14.1
Rentedekningsgrad 1 13.8 6.3 1.3 501.0
Gjeldsgrad 0.6 1.3 1.6 1.8 11.4
Total kapitalrentabilitet 13.3 1 10.9 2.7 39.7
Signatur
10.01.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
10.01.2020
PROKURA
ELVBAKKEN GEIR
PROKURA
HØEG NILS
PROKURA
SELVEN TROND INGE
PROKURA
SKJØLBERG ARNHILD
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex