Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Oppvekst As
Juridisk navn:  Oppvekst As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91747991
Magnus Bergs Gate 2B Magnus Bergs Gate 2B Fax:
0266 Oslo 266 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 915964044
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/10/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Saga Regnskap Og Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-16.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0
Resultat: -3.000 -3.000 -4.000
Egenkapital: 15.000 18.000 21.000
Regnskap for  Oppvekst As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -3.000 -3.000 -4.000
Driftsresultat -3.000 -3.000 -4.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -3.000 -3.000 -4.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -3.000 -3.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 220.000 220.000 220.000
Sum omløpsmidler 40.000 43.000 46.000
Sum eiendeler 260.000 263.000 266.000
Sum opptjent egenkapital -10.000 -7.000 -4.000
Sum egenkapital 15.000 18.000 21.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 245.000 245.000 245.000
Sum gjeld og egenkapital 259.000 262.000 265.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.000 -3.000 -4.000
Driftskostnader -3.000 -3.000 -4.000
Driftsresultat -3.000 -3.000 -4.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -3.000 -3.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 220.000 220.000 220.000
Sum anleggsmidler 220.000 220.000 220.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 40.000 43.000 46.000
Sum omløpsmidler 40.000 43.000 46.000
Sum eiendeler 260.000 263.000 266.000
Sum opptjent egenkapital -10.000 -7.000 -4.000
Sum egenkapital 15.000 18.000 21.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 245.000 245.000 245.000
Sum kortsiktig gjeld 245.000 245.000 245.000
Sum gjeld og egenkapital 259.000 262.000 265.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -205.000 -202.000 -199.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.2 0.2
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.2
Soliditet 5.8 6.8 7.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 16.3 13.6 11.7
Total kapitalrentabilitet -1.2 -1.1 -1.5
Signatur
07.03.2017
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
07.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex