Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Oppmålingsvesenet As
Juridisk navn:  Oppmålingsvesenet As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Vårveien 39 Vårveien 39 Fax:
1182 Oslo 1182 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 820415132
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/27/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tritt As
Utvikling:
Omsetning  
  
48.46%
Resultat  
  
-124.49%
Egenkapital  
  
-40%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 1.979.000 1.333.000
Resultat: -12.000 49.000
Egenkapital: 18.000 30.000
Regnskap for  Oppmålingsvesenet As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 1.979.000 1.333.000
Driftskostnader -1.991.000 -1.284.000
Driftsresultat -12.000 49.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -12.000 49.000
Skattekostnad 0 -11.000
Årsresultat -12.000 38.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 598.000 482.000
Sum eiendeler 598.000 482.000
Sum opptjent egenkapital -12.000 0
Sum egenkapital 18.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 581.000 452.000
Sum gjeld og egenkapital 599.000 482.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.979.000 1.333.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 1.979.000 1.333.000
Varekostnad -60.000 -69.000
Lønninger -1.115.000 -744.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -816.000 -471.000
Driftskostnader -1.991.000 -1.284.000
Driftsresultat -12.000 49.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 -38.000
Årsresultat -12.000 38.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 375.000 342.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 223.000 140.000
Sum omløpsmidler 598.000 482.000
Sum eiendeler 598.000 482.000
Sum opptjent egenkapital -12.000 0
Sum egenkapital 18.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 210.000 11.000
Betalbar skatt 0 11.000
Skyldig offentlige avgifter 174.000 120.000
Utbytte 0 -38.000
Annen kortsiktig gjeld 198.000 271.000
Sum kortsiktig gjeld 581.000 452.000
Sum gjeld og egenkapital 599.000 482.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 17.000 30.000
Likviditetsgrad 1 1 1.1
Likviditetsgrad 2 1 1.1
Soliditet 3 6.2
Resultatgrad -0.6 3.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 32.3 15.1
Total kapitalrentabilitet 10.2
Signatur
02.04.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex