Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Oppmålingstjenester As
Juridisk navn:  Oppmålingstjenester As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91772407
Trolldalssletta 2 Trolldalssletta 2 Fax:
6264 Tennfjord 6264 Tennfjord
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 915978150
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 9/14/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ke Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
178.69%
Resultat  
  
536.51%
Egenkapital  
  
280%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.210.000 793.000 689.000 654.000 108.000
Resultat: 401.000 63.000 -5.000 -12.000 67.000
Egenkapital: 247.000 65.000 65.000 69.000 79.000
Regnskap for  Oppmålingstjenester As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.210.000 793.000 689.000 654.000 108.000
Driftskostnader -1.810.000 -731.000 -694.000 -666.000 -41.000
Driftsresultat 400.000 62.000 -6.000 -12.000 67.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 0 0 0
Resultat før skatt 401.000 63.000 -5.000 -12.000 67.000
Skattekostnad -89.000 -14.000 1.000 2.000 -18.000
Årsresultat 312.000 48.000 -4.000 -10.000 49.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 206.000 48.000 71.000 90.000 0
Sum omløpsmidler 822.000 404.000 143.000 192.000 164.000
Sum eiendeler 1.028.000 452.000 214.000 282.000 164.000
Sum opptjent egenkapital 47.000 35.000 35.000 39.000 49.000
Sum egenkapital 247.000 65.000 65.000 69.000 79.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 1.000 0 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 778.000 386.000 149.000 213.000 85.000
Sum gjeld og egenkapital 1.028.000 452.000 214.000 282.000 165.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.210.000 793.000 689.000 590.000 108.000
Andre inntekter 0 0 0 64.000 0
Driftsinntekter 2.210.000 793.000 689.000 654.000 108.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.239.000 -586.000 -514.000 -402.000 0
Avskrivning -56.000 -20.000 -20.000 -12.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -515.000 -125.000 -160.000 -252.000 -41.000
Driftskostnader -1.810.000 -731.000 -694.000 -666.000 -41.000
Driftsresultat 400.000 62.000 -6.000 -12.000 67.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -300.000 -48.000 0 0 0
Årsresultat 312.000 48.000 -4.000 -10.000 49.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 3.000 1.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 88.000 0
Driftsløsøre 206.000 48.000 68.000 0 0
Sum varige driftsmidler 206.000 48.000 68.000 88.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 206.000 48.000 71.000 90.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 419.000 223.000 68.000 60.000 135.000
Andre fordringer 0 12.000 11.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 403.000 169.000 64.000 132.000 29.000
Sum omløpsmidler 822.000 404.000 143.000 192.000 164.000
Sum eiendeler 1.028.000 452.000 214.000 282.000 164.000
Sum opptjent egenkapital 47.000 35.000 35.000 39.000 49.000
Sum egenkapital 247.000 65.000 65.000 69.000 79.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 1.000 0 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.000 1.000 0 0 1.000
Leverandørgjeld 9.000 22.000 54.000 11.000 -1.000
Betalbar skatt 87.000 11.000 0 0 17.000
Skyldig offentlige avgifter 280.000 187.000 52.000 168.000 18.000
Utbytte -300.000 -48.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 102.000 117.000 43.000 34.000 50.000
Sum kortsiktig gjeld 778.000 386.000 149.000 213.000 85.000
Sum gjeld og egenkapital 1.028.000 452.000 214.000 282.000 165.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 44.000 18.000 -6.000 -21.000 79.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 1 0.9 1.9
Likviditetsgrad 2 1.1 1 1 0.9 2.0
Soliditet 2 14.4 30.4 24.5 47.9
Resultatgrad 18.1 7.8 -0.9 -1.8 62.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3.2 6 2.3 3.1 1.1
Total kapitalrentabilitet 3 13.9 -2.8 -4.3 40.6
Signatur
07.03.2019
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex