Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Opplæringskontoret For Teknologi Fag I Agder (otek)
Juridisk navn:  Opplæringskontoret For Teknologi Fag I Agder (otek)
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38029004
Postboks 1528 Lundsiden Rigedalen 36 Fax: 38028291
4688 Kristiansand S 4626 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 874476412
Aksjekapital: 1.625 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 10/20/1994
Foretakstype: STI
Revisor: Team Revisjon As
Regnskapsfører: Merkantil Service As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.27%
Resultat  
  
-68.77%
Egenkapital  
  
2.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 12.420.000 12.708.000 12.307.000 12.863.000 11.641.000
Resultat: 99.000 317.000 -23.000 659.000 507.000
Egenkapital: 4.845.000 4.745.000 4.429.000 4.452.000 3.793.000
Regnskap for  Opplæringskontoret For Teknologi Fag I Agder (otek)
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 12.420.000 12.708.000 12.307.000 12.863.000 11.641.000
Driftskostnader -12.377.000 -12.434.000 -12.377.000 -12.248.000 -11.200.000
Driftsresultat 43.000 273.000 -69.000 616.000 442.000
Finansinntekter 57.000 43.000 45.000 44.000 66.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 57.000 43.000 45.000 44.000 66.000
Resultat før skatt 99.000 317.000 -23.000 659.000 507.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 99.000 317.000 -23.000 659.000 507.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 9.611.000 9.765.000 9.166.000 9.297.000 8.144.000
Sum eiendeler 9.611.000 9.765.000 9.166.000 9.297.000 8.144.000
Sum opptjent egenkapital 4.845.000 4.745.000 4.429.000 4.452.000 3.793.000
Sum egenkapital 4.845.000 4.745.000 4.429.000 4.452.000 3.793.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.767.000 5.019.000 4.737.000 4.845.000 4.352.000
Sum gjeld og egenkapital 9.612.000 9.764.000 9.166.000 9.297.000 8.145.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.216.000 12.486.000 12.254.000 12.908.000 11.358.000
Andre inntekter 203.000 221.000 54.000 -44.000 284.000
Driftsinntekter 12.420.000 12.708.000 12.307.000 12.863.000 11.641.000
Varekostnad -8.824.000 -8.929.000 -9.086.000 -9.121.000 -7.628.000
Lønninger -2.461.000 -2.368.000 -2.329.000 -2.326.000 -2.768.000
Avskrivning 0 0 0 0 -2.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.092.000 -1.137.000 -962.000 -801.000 -802.000
Driftskostnader -12.377.000 -12.434.000 -12.377.000 -12.248.000 -11.200.000
Driftsresultat 43.000 273.000 -69.000 616.000 442.000
Finansinntekter 57.000 43.000 45.000 44.000 66.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 57.000 43.000 45.000 44.000 66.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 99.000 317.000 -23.000 659.000 507.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 86.000 82.000 28.000 67.000 133.000
Andre fordringer 217.000 4.465.000 5.905.000 4.615.000 5.811.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 9.308.000 5.217.000 3.233.000 4.615.000 2.200.000
Sum omløpsmidler 9.611.000 9.765.000 9.166.000 9.297.000 8.144.000
Sum eiendeler 9.611.000 9.765.000 9.166.000 9.297.000 8.144.000
Sum opptjent egenkapital 4.845.000 4.745.000 4.429.000 4.452.000 3.793.000
Sum egenkapital 4.845.000 4.745.000 4.429.000 4.452.000 3.793.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 129.000 64.000 112.000 50.000 62.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 145.000 139.000 173.000 135.000 136.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.493.000 4.817.000 4.452.000 4.660.000 4.154.000
Sum kortsiktig gjeld 4.767.000 5.019.000 4.737.000 4.845.000 4.352.000
Sum gjeld og egenkapital 9.612.000 9.764.000 9.166.000 9.297.000 8.145.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.844.000 4.746.000 4.429.000 4.452.000 3.792.000
Likviditetsgrad 1 2 1.9 1.9 1.9 1.9
Likviditetsgrad 2 2 1.9 1.9 1.9 1.9
Soliditet 50.4 48.6 48.3 47.9 46.6
Resultatgrad 0.3 2.1 -0.6 4.8 3.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1 1.1 1.1 1.1 1.1
Total kapitalrentabilitet 1 3.2 -0.3 7.1 6.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex