Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Opplæringskonsult As Skole Og Forlag
Juridisk navn:  Opplæringskonsult As Skole Og Forlag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32270270
Bruveien 6 Bruveien 6 Fax: 32270271
3055 Krokstadelva 3055 Krokstadelva
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 937005997
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 5/21/1985
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Palm Regnskap 1 As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.75%
Resultat  
  
17.58%
Egenkapital  
  
-22.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.143.000 5.457.000 5.923.000 5.731.000 5.212.000
Resultat: -722.000 -876.000 231.000 475.000 -329.000
Egenkapital: 2.171.000 2.787.000 3.458.000 3.273.000 2.914.000
Regnskap for  Opplæringskonsult As Skole Og Forlag
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.143.000 5.457.000 5.923.000 5.731.000 5.212.000
Driftskostnader -5.561.000 -6.058.000 -5.392.000 -4.971.000 -5.213.000
Driftsresultat -418.000 -601.000 532.000 758.000 -2.000
Finansinntekter 2.000 1.000 2.000 29.000 33.000
Finanskostnader -306.000 -276.000 -302.000 -313.000 -359.000
Finans -304.000 -275.000 -300.000 -284.000 -326.000
Resultat før skatt -722.000 -876.000 231.000 475.000 -329.000
Skattekostnad 106.000 205.000 -46.000 -116.000 97.000
Årsresultat -616.000 -671.000 186.000 359.000 -231.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.505.000 8.917.000 9.068.000 8.939.000 9.064.000
Sum omløpsmidler 2.821.000 1.402.000 2.803.000 2.947.000 2.711.000
Sum eiendeler 9.326.000 10.319.000 11.871.000 11.886.000 11.775.000
Sum opptjent egenkapital 2.071.000 2.687.000 3.358.000 3.173.000 2.814.000
Sum egenkapital 2.171.000 2.787.000 3.458.000 3.273.000 2.914.000
Sum langsiktig gjeld 6.447.000 6.999.000 7.702.000 7.972.000 8.319.000
Sum kortsiktig gjeld 708.000 532.000 710.000 640.000 541.000
Sum gjeld og egenkapital 9.326.000 10.318.000 11.870.000 11.885.000 11.774.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.951.000 5.213.000 5.696.000 5.508.000 5.000.000
Andre inntekter 192.000 244.000 227.000 223.000 212.000
Driftsinntekter 5.143.000 5.457.000 5.923.000 5.731.000 5.212.000
Varekostnad -801.000 -534.000 -455.000 -357.000 -390.000
Lønninger -2.684.000 -2.839.000 -2.799.000 -2.726.000 -2.533.000
Avskrivning -176.000 -223.000 -219.000 -323.000 -383.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.900.000 -2.462.000 -1.937.000 -1.565.000 -1.907.000
Driftskostnader -5.561.000 -6.058.000 -5.392.000 -4.971.000 -5.213.000
Driftsresultat -418.000 -601.000 532.000 758.000 -2.000
Finansinntekter 2.000 1.000 2.000 29.000 33.000
Finanskostnader -306.000 -276.000 -302.000 -313.000 -359.000
Finans -304.000 -275.000 -300.000 -284.000 -326.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -616.000 -671.000 186.000 359.000 -231.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.956.000 8.653.000 8.732.000 8.703.000 8.560.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 548.000 264.000 336.000 236.000 504.000
Sum varige driftsmidler 6.505.000 8.917.000 9.068.000 8.939.000 9.064.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.505.000 8.917.000 9.068.000 8.939.000 9.064.000
Varebeholdning 138.000 100.000 80.000 62.000 48.000
Kundefordringer -49.000 255.000 782.000 838.000 568.000
Andre fordringer 25.000 7.000 58.000 64.000 781.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.706.000 1.041.000 1.883.000 1.983.000 1.314.000
Sum omløpsmidler 2.821.000 1.402.000 2.803.000 2.947.000 2.711.000
Sum eiendeler 9.326.000 10.319.000 11.871.000 11.886.000 11.775.000
Sum opptjent egenkapital 2.071.000 2.687.000 3.358.000 3.173.000 2.814.000
Sum egenkapital 2.171.000 2.787.000 3.458.000 3.273.000 2.914.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 106.000 311.000 265.000 149.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.447.000 6.999.000 7.702.000 7.972.000 8.319.000
Leverandørgjeld 328.000 88.000 220.000 101.000 72.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 221.000 242.000 244.000 298.000 238.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 159.000 203.000 246.000 241.000 231.000
Sum kortsiktig gjeld 708.000 532.000 710.000 640.000 541.000
Sum gjeld og egenkapital 9.326.000 10.318.000 11.870.000 11.885.000 11.774.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.113.000 870.000 2.093.000 2.307.000 2.170.000
Likviditetsgrad 1 4 2.6 3.9 4.6 5.0
Likviditetsgrad 2 3.8 2.4 3.8 4.5 5.0
Soliditet 23.3 2 29.1 27.5 24.7
Resultatgrad -8.1 - 9 13.2 0.0
Rentedekningsgrad -1.4 -2.2 1.8 2.4 0.1
Gjeldsgrad 3.3 2.7 2.4 2.6 3.0
Total kapitalrentabilitet -4.5 -5.8 4.5 6.6 0.3
Signatur
13.01.2020
STYRETS LEDER ALENE. DAGLIG LEDER ALENE.
SIGNATUR HVER FOR SEG
PEDERSEN LUND MARGARET
SIGNATUR HVER FOR SEG
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex