Oppdrettsteknikk As
Juridisk navn:  Oppdrettsteknikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fidjeveien 40 Fidjeveien 40 Fax:
4432 Hidrasund 4432 Hidrasund
Fylke: Kommune:
Agder Flekkefjord
Org.nr: 922283885
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/25/2019
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 326.000
Resultat: 100.000
Egenkapital: 102.000
Regnskap for  Oppdrettsteknikk As
Resultat 2019
Driftsinntekter 326.000
Driftskostnader -227.000
Driftsresultat 100.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 100.000
Skattekostnad -22.000
Årsresultat 78.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 233.000
Sum eiendeler 233.000
Sum opptjent egenkapital 78.000
Sum egenkapital 102.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 131.000
Sum gjeld og egenkapital 233.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 311.000
Andre inntekter 16.000
Driftsinntekter 326.000
Varekostnad -5.000
Lønninger -177.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -45.000
Driftskostnader -227.000
Driftsresultat 100.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 78.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 6.000
Kundefordringer 125.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 102.000
Sum omløpsmidler 233.000
Sum eiendeler 233.000
Sum opptjent egenkapital 78.000
Sum egenkapital 102.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 22.000
Skyldig offentlige avgifter 43.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 66.000
Sum kortsiktig gjeld 131.000
Sum gjeld og egenkapital 233.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 102.000
Likviditetsgrad 1 1.8
Likviditetsgrad 2 1.7
Soliditet 43.8
Resultatgrad 30.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.3
Total kapitalrentabilitet 42.9
Prokurister
26.02.2019
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex