Oppdretternes Miljøservice AS
Juridisk navn:  Oppdretternes Miljøservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90084729
Fjordgata 8 Fjordgata 8 Fax:
7900 Rørvik 7900 Rørvik
Fylke: Kommune:
Trøndelag Nærøysund 
Org.nr: 995398117
Aksjekapital: 430.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 3/1/2010 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.75%
Resultat  
  
476.35%
Egenkapital  
  
98.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 208.064.000 246.964.000 197.641.000 137.198.000 108.211.000
Resultat: 12.380.000 2.148.000 1.250.000 1.679.000 1.564.000
Egenkapital: 19.413.000 9.760.000 8.091.000 7.142.000 5.552.000
Regnskap for  Oppdretternes Miljøservice AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 208.064.000 246.964.000 197.641.000 137.198.000 108.211.000
Driftskostnader -195.750.000 -244.855.000 -196.326.000 -136.833.000 -106.525.000
Driftsresultat 12.313.000 2.109.000 1.315.000 365.000 1.686.000
Finansinntekter 134.000 112.000 32.000 1.394.000 50.000
Finanskostnader -67.000 -73.000 -97.000 -80.000 -172.000
Finans 67.000 39.000 -65.000 1.314.000 -122.000
Resultat før skatt 12.380.000 2.148.000 1.250.000 1.679.000 1.564.000
Skattekostnad -2.727.000 -479.000 -301.000 -89.000 -429.000
Årsresultat 9.653.000 1.669.000 949.000 1.589.000 1.135.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.362.000 8.352.000 13.603.000 13.505.000 2.996.000
Sum omløpsmidler 24.769.000 25.389.000 18.879.000 21.638.000 14.062.000
Sum eiendeler 33.131.000 33.741.000 32.482.000 35.143.000 17.058.000
Sum opptjent egenkapital 18.982.000 9.328.000 7.659.000 6.710.000 5.121.000
Sum egenkapital 19.413.000 9.760.000 8.091.000 7.142.000 5.552.000
Sum langsiktig gjeld 425.000 9.438.000 9.458.000 9.158.000 5.436.000
Sum kortsiktig gjeld 13.293.000 14.543.000 14.933.000 18.843.000 6.070.000
Sum gjeld og egenkapital 33.131.000 33.740.000 32.481.000 35.142.000 17.058.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 205.402.000 245.585.000 197.589.000 129.477.000 6.883.000
Andre inntekter 2.662.000 1.380.000 52.000 7.721.000 101.328.000
Driftsinntekter 208.064.000 246.964.000 197.641.000 137.198.000 108.211.000
Varekostnad -179.901.000 -228.462.000 -182.179.000 -127.051.000 -100.710.000
Lønninger -3.918.000 -2.616.000 -3.139.000 -2.380.000 -1.770.000
Avskrivning -897.000 -1.110.000 -2.342.000 -1.171.000 -695.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.034.000 -12.667.000 -8.666.000 -6.231.000 -3.350.000
Driftskostnader -195.750.000 -244.855.000 -196.326.000 -136.833.000 -106.525.000
Driftsresultat 12.313.000 2.109.000 1.315.000 365.000 1.686.000
Finansinntekter 134.000 112.000 32.000 1.394.000 50.000
Finanskostnader -67.000 -73.000 -97.000 -80.000 -172.000
Finans 67.000 39.000 -65.000 1.314.000 -122.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 9.653.000 1.669.000 949.000 1.589.000 1.135.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 32.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 4.916.000 5.057.000 10.543.000 10.540.000 0
Driftsløsøre 32.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.600.000 5.580.000 10.543.000 10.540.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.761.000 2.771.000 3.060.000 2.964.000 2.964.000
Sum anleggsmidler 8.362.000 8.352.000 13.603.000 13.505.000 2.996.000
Varebeholdning 1.108.000 477.000 728.000 455.000 0
Kundefordringer 10.039.000 24.086.000 9.571.000 10.819.000 6.952.000
Andre fordringer 1.477.000 713.000 4.388.000 2.327.000 7.034.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 12.145.000 113.000 4.192.000 8.036.000 76.000
Sum omløpsmidler 24.769.000 25.389.000 18.879.000 21.638.000 14.062.000
Sum eiendeler 33.131.000 33.741.000 32.482.000 35.143.000 17.058.000
Sum opptjent egenkapital 18.982.000 9.328.000 7.659.000 6.710.000 5.121.000
Sum egenkapital 19.413.000 9.760.000 8.091.000 7.142.000 5.552.000
Sum avsetninger til forpliktelser 425.000 338.000 358.000 58.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 168.000 0 0 3.633.000
Sum langsiktig gjeld 425.000 9.438.000 9.458.000 9.158.000 5.436.000
Leverandørgjeld 8.094.000 12.546.000 12.310.000 18.357.000 1.570.000
Betalbar skatt 2.640.000 499.000 0 0 567.000
Skyldig offentlige avgifter 1.651.000 823.000 1.848.000 174.000 112.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 908.000 507.000 775.000 312.000 187.000
Sum kortsiktig gjeld 13.293.000 14.543.000 14.933.000 18.843.000 6.070.000
Sum gjeld og egenkapital 33.131.000 33.740.000 32.481.000 35.142.000 17.058.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.476.000 10.846.000 3.946.000 2.795.000 7.992.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.7 1.3 1.1 2.3
Likviditetsgrad 2 1.8 1.7 1.2 1.1 2.4
Soliditet 58.6 28.9 24.9 20.3 32.5
Resultatgrad 5.9 0.9 0.7 0.3 1.6
Rentedekningsgrad 183.8 28.9 13.6 4.6 10.1
Gjeldsgrad 0.7 2.5 3 3.9 2.1
Total kapitalrentabilitet 37.6 6.6 4.1 5 10.2
Signatur
13.10.2016
SELSKAPET TEGNES AV STYRETS LEDER OG TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
13.10.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex