Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Oppdal Park Og Anlegg AS
Juridisk navn:  Oppdal Park Og Anlegg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90576628
Sunndalsvegen 720 Gamle Kongeveg 345 Fax:
7343 Vognill 7340 Oppdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Oppdal
Org.nr: 985865183
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/12/2003
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Admento As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-766.67%
Egenkapital  
  
-84.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 528.000 538.000 573.000 628.000
Resultat: -80.000 12.000 -30.000 97.000 43.000
Egenkapital: 17.000 108.000 99.000 124.000 53.000
Regnskap for  Oppdal Park Og Anlegg AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 528.000 538.000 573.000 628.000
Driftskostnader -80.000 -517.000 -568.000 -477.000 -584.000
Driftsresultat -80.000 11.000 -30.000 96.000 43.000
Finansinntekter 3.000 3.000 3.000 3.000 2.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000 0
Resultat før skatt -80.000 12.000 -30.000 97.000 43.000
Skattekostnad -11.000 -3.000 5.000 -26.000 -14.000
Årsresultat -91.000 8.000 -24.000 71.000 29.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 55.000 75.000 60.000 61.000 93.000
Sum omløpsmidler 24.000 185.000 201.000 223.000 289.000
Sum eiendeler 79.000 260.000 261.000 284.000 382.000
Sum opptjent egenkapital -83.000 8.000 -1.000 24.000 -48.000
Sum egenkapital 17.000 108.000 99.000 124.000 53.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 62.000 151.000 161.000 160.000 330.000
Sum gjeld og egenkapital 79.000 259.000 260.000 284.000 382.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 520.000 538.000 573.000 598.000
Andre inntekter 0 8.000 0 0 30.000
Driftsinntekter 0 528.000 538.000 573.000 628.000
Varekostnad 0 0 -6.000 -1.000 -18.000
Lønninger -4.000 -413.000 -444.000 -348.000 -447.000
Avskrivning -8.000 -7.000 -6.000 -6.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -65.000 -97.000 -112.000 -112.000 -112.000
Driftskostnader -80.000 -517.000 -568.000 -477.000 -584.000
Driftsresultat -80.000 11.000 -30.000 96.000 43.000
Finansinntekter 3.000 3.000 3.000 3.000 2.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -91.000 8.000 -24.000 71.000 29.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 11.000 14.000 9.000 35.000
Fast eiendom 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 12.000 20.000 2.000 8.000 15.000
Sum varige driftsmidler 54.000 62.000 44.000 50.000 57.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum anleggsmidler 55.000 75.000 60.000 61.000 93.000
Varebeholdning 7.000 10.000 10.000 10.000 20.000
Kundefordringer 0 0 7.000 0 37.000
Andre fordringer 13.000 29.000 14.000 13.000 19.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 146.000 170.000 199.000 213.000
Sum omløpsmidler 24.000 185.000 201.000 223.000 289.000
Sum eiendeler 79.000 260.000 261.000 284.000 382.000
Sum opptjent egenkapital -83.000 8.000 -1.000 24.000 -48.000
Sum egenkapital 17.000 108.000 99.000 124.000 53.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 15.000 4.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 113.000 124.000 131.000 131.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 44.000 35.000 37.000 29.000 199.000
Sum kortsiktig gjeld 62.000 151.000 161.000 160.000 330.000
Sum gjeld og egenkapital 79.000 259.000 260.000 284.000 382.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -38.000 34.000 40.000 63.000 -41.000
Likviditetsgrad 1 0.4 1.2 1.2 1.4 0.9
Likviditetsgrad 2 0.3 1.2 1.2 1.3 0.9
Soliditet 21.5 41.7 38.1 43.7 13.8
Resultatgrad 2.1 -5.6 16.8 6.8
Rentedekningsgrad 5.5 4 22.5
Gjeldsgrad 3.6 1.4 1.6 1.3 6.2
Total kapitalrentabilitet -97.5 5.4 -10.4 34.9 11.7
Signatur
22.07.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
06.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex