Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Oppdal Næringsforening
Juridisk navn:  Oppdal Næringsforening
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72400470
Postboks 205 Inge Krokanns Veg 9 Fax: 72400480
7341 Oppdal 7340 Oppdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Oppdal
Org.nr: 859419712
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/1/1985 1
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Admento As
Utvikling:
Omsetning  
  
-51.55%
Resultat  
  
-1071.43%
Egenkapital  
  
-64.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2007 2005 2004
Omsetning: 2.403.000 4.960.000 2.203.000
Resultat: -136.000 14.000 -60.000
Egenkapital: 85.000 241.000 226.000
Regnskap for  Oppdal Næringsforening
Resultat 2007 2005 2004
Driftsinntekter 2.403.000 4.960.000 2.203.000
Driftskostnader -2.509.000 -4.913.000 -2.247.000
Driftsresultat -106.000 48.000 -44.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -30.000 -34.000 -16.000
Finans -30.000 -34.000 -16.000
Resultat før skatt -136.000 14.000 -60.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -136.000 14.000 -60.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 166.000 205.000 411.000
Sum omløpsmidler 581.000 892.000 991.000
Sum eiendeler 747.000 1.097.000 1.402.000
Sum opptjent egenkapital 85.000
Sum egenkapital 85.000 241.000 226.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 662.000 855.000 1.176.000
Sum gjeld og egenkapital 747.000 1.095.000 1.402.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.948.000
Andre inntekter 455.000
Driftsinntekter 2.403.000 4.960.000 2.203.000
Varekostnad -86.000 -1.367.000 -23.000
Lønninger -1.492.000 -1.303.000 -1.217.000
Avskrivning -36.000 -57.000 -47.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -895.000 -2.186.000 -945.000
Driftskostnader -2.509.000 -4.913.000 -2.247.000
Driftsresultat -106.000 48.000 -44.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -30.000 -34.000 -16.000
Finans -30.000 -34.000 -16.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -136.000 14.000 -60.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0 0 163.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 144.000
Sum varige driftsmidler 144.000
Sum finansielle anleggsmidler 22.000
Sum anleggsmidler 166.000 205.000 411.000
Varebeholdning 115.000 74.000 59.000
Kundefordringer 402.000 724.000 168.000
Andre fordringer 0 37.000 716.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 64.000 56.000 48.000
Sum omløpsmidler 581.000 892.000 991.000
Sum eiendeler 747.000 1.097.000 1.402.000
Sum opptjent egenkapital 85.000
Sum egenkapital 85.000 241.000 226.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt -39.000 219.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 298.000 320.000 1.110.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 23.000 20.000 -93.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 380.000 297.000 277.000
Sum kortsiktig gjeld 662.000 855.000 1.176.000
Sum gjeld og egenkapital 747.000 1.095.000 1.402.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -81.000 37.000 -185.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.0 0.8
Likviditetsgrad 2 0.8 1.0 0.8
Soliditet 11.4 22.0 16.1
Resultatgrad -4.4 1.0 -2.0
Rentedekningsgrad -3.5 1.4 -2.8
Gjeldsgrad 7.8 3.5 5.2
Total kapitalrentabilitet -14.2 4.4 -3.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2007
Normal beretning
Auditor Notes for 2005
Normal beretning
Auditor Notes for 2004
Uenighet om regnskapsestimat
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex