Onkel Tor As
Juridisk navn:  Onkel Tor As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94156198
Bekkestuveien 7 Bekkestuveien 7 Fax:
1357 Bekkestua 1357 Bekkestua
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 914720281
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 12/12/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Rk Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-66.08%
Egenkapital  
  
-52.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 271.000 799.000 551.000 -10.000 -6.000
Egenkapital: 651.000 1.371.000 555.000 17.000 25.000
Regnskap for  Onkel Tor As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -14.000 -13.000 -40.000 -11.000 -6.000
Driftsresultat -14.000 -13.000 -40.000 -11.000 -6.000
Finansinntekter 382.000 817.000 593.000 4.000 0
Finanskostnader -97.000 -5.000 -1.000 -3.000 0
Finans 285.000 812.000 592.000 1.000 0
Resultat før skatt 271.000 799.000 551.000 -10.000 -6.000
Skattekostnad 10.000 16.000 -13.000 2.000 1.000
Årsresultat 280.000 815.000 538.000 -8.000 -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.000 6.000 -10.000 4.000 333.000
Sum omløpsmidler 1.635.000 2.138.000 605.000 414.000 30.000
Sum eiendeler 1.651.000 2.144.000 595.000 418.000 363.000
Sum opptjent egenkapital 621.000 1.341.000 525.000 -13.000 -5.000
Sum egenkapital 651.000 1.371.000 555.000 17.000 25.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000.000 773.000 40.000 400.000 338.000
Sum gjeld og egenkapital 1.651.000 2.144.000 595.000 417.000 363.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.000 -13.000 -40.000 -11.000 -6.000
Driftskostnader -14.000 -13.000 -40.000 -11.000 -6.000
Driftsresultat -14.000 -13.000 -40.000 -11.000 -6.000
Finansinntekter 382.000 817.000 593.000 4.000 0
Finanskostnader -97.000 -5.000 -1.000 -3.000 0
Finans 285.000 812.000 592.000 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 0 0 0 0
Årsresultat 280.000 815.000 538.000 -8.000 -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 16.000 6.000 -10.000 4.000 1.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 332.000
Sum anleggsmidler 16.000 6.000 -10.000 4.000 333.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 384.000 2.000 2.000 0 0
Sum investeringer 1.050.000 1.295.000 444.000 404.000 0
Kasse, bank 201.000 840.000 159.000 9.000 30.000
Sum omløpsmidler 1.635.000 2.138.000 605.000 414.000 30.000
Sum eiendeler 1.651.000 2.144.000 595.000 418.000 363.000
Sum opptjent egenkapital 621.000 1.341.000 525.000 -13.000 -5.000
Sum egenkapital 651.000 1.371.000 555.000 17.000 25.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 1.000 0 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 773.000 39.000 400.000 332.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000.000 773.000 40.000 400.000 338.000
Sum gjeld og egenkapital 1.651.000 2.144.000 595.000 417.000 363.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 635.000 1.365.000 565.000 14.000 -308.000
Likviditetsgrad 1 1.6 2.8 15.1 1.0 0.1
Likviditetsgrad 2 1.6 2.8 15.1 1.1 0.1
Soliditet 39.4 63.9 93.3 4.1 6.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 -2.6 -2.3
Gjeldsgrad 1.5 0.6 0.1 23.5 13.5
Total kapitalrentabilitet 22.3 37.5 92.9 -1.7 -1.7
Signatur
23.12.2014
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex