Onkel Tomm Tomm Murstad AS
Juridisk navn:  Onkel Tomm Tomm Murstad AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90673838
C/O Aba Dataregnskap As Gunnar Schjelderups Vei 9 C/O Aba Dataregnskap As Gunnar Schjelderups Vei 9 Fax:
0485 Oslo 485 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 915007198
Aksjekapital: 210.000 NOK
Etableringsdato: 10/19/1960
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Aba Dataregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.22%
Resultat  
  
1.08%
Egenkapital  
  
11.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 333.000 329.000 329.000 315.000 315.000
Resultat: 280.000 277.000 281.000 267.000 255.000
Egenkapital: 432.000 388.000 349.000 309.000 285.000
Regnskap for  Onkel Tomm Tomm Murstad AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 333.000 329.000 329.000 315.000 315.000
Driftskostnader -55.000 -53.000 -50.000 -52.000 -66.000
Driftsresultat 278.000 276.000 279.000 263.000 249.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 4.000 6.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 4.000 6.000
Resultat før skatt 280.000 277.000 281.000 267.000 255.000
Skattekostnad -64.000 -67.000 -70.000 -72.000 -69.000
Årsresultat 215.000 210.000 210.000 195.000 186.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 744.000 702.000 666.000 625.000 538.000
Sum eiendeler 744.000 702.000 666.000 625.000 538.000
Sum opptjent egenkapital 222.000 178.000 139.000 99.000 75.000
Sum egenkapital 432.000 388.000 349.000 309.000 285.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 312.000 314.000 318.000 316.000 253.000
Sum gjeld og egenkapital 744.000 702.000 667.000 625.000 538.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 333.000 329.000 329.000 315.000 315.000
Driftsinntekter 333.000 329.000 329.000 315.000 315.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -55.000 -53.000 -50.000 -52.000 -66.000
Driftskostnader -55.000 -53.000 -50.000 -52.000 -66.000
Driftsresultat 278.000 276.000 279.000 263.000 249.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 4.000 6.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 4.000 6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -171.000 -171.000 -171.000 -171.000 -171.000
Årsresultat 215.000 210.000 210.000 195.000 186.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 13.000
Andre fordringer 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 740.000 698.000 663.000 621.000 521.000
Sum omløpsmidler 744.000 702.000 666.000 625.000 538.000
Sum eiendeler 744.000 702.000 666.000 625.000 538.000
Sum opptjent egenkapital 222.000 178.000 139.000 99.000 75.000
Sum egenkapital 432.000 388.000 349.000 309.000 285.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 64.000 67.000 70.000 72.000 69.000
Skyldig offentlige avgifter 77.000 76.000 77.000 73.000 13.000
Utbytte -171.000 -171.000 -171.000 -171.000 -171.000
Annen kortsiktig gjeld 0 171.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 312.000 314.000 318.000 316.000 253.000
Sum gjeld og egenkapital 744.000 702.000 667.000 625.000 538.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 432.000 388.000 348.000 309.000 285.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.2 2.1 2.0 2.1
Likviditetsgrad 2 2.4 2.2 2.1 2.0 2.2
Soliditet 58.1 55.3 52.3 49.4 53.0
Resultatgrad 83.5 83.9 84.8 83.5 79.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.7 0.8 0.9 1.0 0.9
Total kapitalrentabilitet 37.5 39.5 4 42.7 47.4
Signatur
15.10.2013
STYRETS FORMANN ALENE ELLER TO
STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
15.10.2013
PROKURA HVER FOR SEG
CARL WILHELM KNUDSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex