Onkel Skrue Holding AS
Juridisk navn:  Onkel Skrue Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72421969
Postboks 75 Museumsvegen 16 Fax:
7341 Oppdal 7340 Oppdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Oppdal
Org.nr: 988975281
Aksjekapital: 310.022 NOK
Etableringsdato: 11/25/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-434.45%
Egenkapital  
  
-7.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -398.000 119.000 -282.000 208.000 19.000
Egenkapital: 4.690.000 5.088.000 4.969.000 5.251.000 5.043.000
Regnskap for  Onkel Skrue Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -19.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000
Driftsresultat -19.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000
Finansinntekter -380.000 134.000 -266.000 223.000 34.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans -380.000 134.000 -266.000 223.000 34.000
Resultat før skatt -398.000 119.000 -282.000 208.000 19.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -398.000 119.000 -282.000 208.000 19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 795.000 795.000 780.000 780.000 735.000
Sum omløpsmidler 3.895.000 4.293.000 4.189.000 4.471.000 4.308.000
Sum eiendeler 4.690.000 5.088.000 4.969.000 5.251.000 5.043.000
Sum opptjent egenkapital 4.380.000 4.778.000 4.659.000 4.941.000 4.733.000
Sum egenkapital 4.690.000 5.088.000 4.969.000 5.251.000 5.043.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 4.690.000 5.088.000 4.969.000 5.251.000 5.043.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -19.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000
Driftskostnader -19.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000
Driftsresultat -19.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000
Finansinntekter -380.000 134.000 -266.000 223.000 34.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans -380.000 134.000 -266.000 223.000 34.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -398.000 119.000 -282.000 208.000 19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 795.000 795.000 780.000 780.000 735.000
Sum anleggsmidler 795.000 795.000 780.000 780.000 735.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 2.260.000 480.000 470.000 710.000 950.000
Sum investeringer 1.115.000 1.546.000 1.512.000 1.586.000 1.025.000
Kasse, bank 49.000 187.000 107.000 74.000 233.000
Sum omløpsmidler 3.895.000 4.293.000 4.189.000 4.471.000 4.308.000
Sum eiendeler 4.690.000 5.088.000 4.969.000 5.251.000 5.043.000
Sum opptjent egenkapital 4.380.000 4.778.000 4.659.000 4.941.000 4.733.000
Sum egenkapital 4.690.000 5.088.000 4.969.000 5.251.000 5.043.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 4.690.000 5.088.000 4.969.000 5.251.000 5.043.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.895.000 4.293.000 4.189.000 4.471.000 4.308.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -8.5 2.3 -5.7 3.9 0.4
Signatur
07.06.2006
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
07.06.2006
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex