Onkel Skrue Eiendom AS
Juridisk navn:  Onkel Skrue Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hølensgate 14 Hølensgate 14 Fax:
3260 Larvik 3260 Larvik
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 990341567
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/1/2006 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Dekon Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.51%
Resultat  
  
-2926.09%
Egenkapital  
  
-436.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 102.000 94.000 102.000 94.000 72.000
Resultat: -650.000 23.000 177.000 -705.000 -342.000
Egenkapital: -501.000 149.000 126.000 -51.000 654.000
Regnskap for  Onkel Skrue Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 102.000 94.000 102.000 94.000 72.000
Driftskostnader -436.000 -25.000 -30.000 -30.000 -44.000
Driftsresultat -334.000 69.000 72.000 63.000 28.000
Finansinntekter 44.000 67.000 220.000 31.000 56.000
Finanskostnader -360.000 -112.000 -116.000 -800.000 -426.000
Finans -316.000 -45.000 104.000 -769.000 -370.000
Resultat før skatt -650.000 23.000 177.000 -705.000 -342.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -650.000 23.000 177.000 -705.000 -342.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.165.000 3.572.000 3.577.000 3.568.000 3.557.000
Sum omløpsmidler 1.017.000 1.011.000 1.012.000 1.028.000 1.041.000
Sum eiendeler 4.182.000 4.583.000 4.589.000 4.596.000 4.598.000
Sum opptjent egenkapital -601.000 49.000 26.000 -151.000 553.000
Sum egenkapital -501.000 149.000 126.000 -51.000 654.000
Sum langsiktig gjeld 4.594.000 4.385.000 4.418.000 4.565.000 3.893.000
Sum kortsiktig gjeld 89.000 49.000 46.000 83.000 50.000
Sum gjeld og egenkapital 4.182.000 4.583.000 4.590.000 4.597.000 4.598.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 102.000 94.000 102.000 94.000 72.000
Driftsinntekter 102.000 94.000 102.000 94.000 72.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -436.000 -25.000 -30.000 -30.000 -44.000
Driftskostnader -436.000 -25.000 -30.000 -30.000 -44.000
Driftsresultat -334.000 69.000 72.000 63.000 28.000
Finansinntekter 44.000 67.000 220.000 31.000 56.000
Finanskostnader -360.000 -112.000 -116.000 -800.000 -426.000
Finans -316.000 -45.000 104.000 -769.000 -370.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -650.000 23.000 177.000 -705.000 -342.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.880.000 1.880.000 1.880.000 1.880.000 1.880.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.880.000 1.880.000 1.880.000 1.880.000 1.880.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.285.000 1.692.000 1.697.000 1.688.000 1.677.000
Sum anleggsmidler 3.165.000 3.572.000 3.577.000 3.568.000 3.557.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.000 1.000 7.000 16.000 16.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.016.000 1.010.000 1.005.000 1.013.000 1.025.000
Sum omløpsmidler 1.017.000 1.011.000 1.012.000 1.028.000 1.041.000
Sum eiendeler 4.182.000 4.583.000 4.589.000 4.596.000 4.598.000
Sum opptjent egenkapital -601.000 49.000 26.000 -151.000 553.000
Sum egenkapital -501.000 149.000 126.000 -51.000 654.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 15.000 21.000 69.000 26.000
Sum langsiktig gjeld 4.594.000 4.385.000 4.418.000 4.565.000 3.893.000
Leverandørgjeld 7.000 15.000 15.000 3.000 13.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 82.000 19.000 10.000 11.000 12.000
Sum kortsiktig gjeld 89.000 49.000 46.000 83.000 50.000
Sum gjeld og egenkapital 4.182.000 4.583.000 4.590.000 4.597.000 4.598.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 928.000 962.000 966.000 945.000 991.000
Likviditetsgrad 1 11.4 20.6 2 12.4 20.8
Likviditetsgrad 2 11.4 20.6 2 12.4 20.9
Soliditet - 3.3 2.7 -1.1 14.2
Resultatgrad -327.5 73.4 70.6 67.0 38.9
Rentedekningsgrad -0.9 0.6 0.6 0.1 0.2
Gjeldsgrad -9.3 29.8 35.4 -91.1 6.0
Total kapitalrentabilitet -6.9 3 6.4 2.0 1.8
Signatur
09.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex