Onkel Skrue As
Juridisk navn:  Onkel Skrue As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Martingjerdet 25 Martingjerdet 25 Fax:
6014 Ålesund 6014 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 918118888
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/12/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Autorisert Regnskapsfører Og Registr
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-20%
Egenkapital  
  
250%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0
Resultat: -12.000 -10.000 0 0
Egenkapital: 84.000 24.000 31.000 31.000
Regnskap for  Onkel Skrue As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0
Driftskostnader -12.000 -10.000 0 0
Driftsresultat -12.000 -10.000 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -12.000 -10.000 0 0
Skattekostnad 3.000 2.000 1.000 1.000
Årsresultat -10.000 -8.000 1.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.000 4.000 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 70.000 20.000 30.000 30.000
Sum eiendeler 88.000 24.000 31.000 31.000
Sum opptjent egenkapital -16.000 -6.000 1.000 1.000
Sum egenkapital 84.000 24.000 31.000 31.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 88.000 24.000 31.000 31.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.000 -10.000 0 0
Driftskostnader -12.000 -10.000 0 0
Driftsresultat -12.000 -10.000 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -10.000 -8.000 1.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.000 4.000 1.000 1.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 12.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 18.000 4.000 1.000 1.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 70.000 20.000 30.000 30.000
Sum omløpsmidler 70.000 20.000 30.000 30.000
Sum eiendeler 88.000 24.000 31.000 31.000
Sum opptjent egenkapital -16.000 -6.000 1.000 1.000
Sum egenkapital 84.000 24.000 31.000 31.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 88.000 24.000 31.000 31.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 66.000 20.000 30.000 30.000
Likviditetsgrad 1 17.5
Likviditetsgrad 2 17.5 0 0 0.0
Soliditet 95.5 1 1 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -13.6 -41.7 0 0.0
Signatur
22.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
Prokurister
22.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
PROKURA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex