Onkel Oskar Sandnessjøen As
Juridisk navn:  Onkel Oskar Sandnessjøen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75041888
Enganveien 9 Torolv Kveldulvsons Gate 40 Fax:
8802 Sandnessjøen 8800 Sandnessjøen
Fylke: Kommune:
Nordland Alstahaug
Org.nr: 912388204
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/3/2013 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Iconomy As
Utvikling:
Omsetning  
  
307.95%
Resultat  
  
-250%
Egenkapital  
  
-96%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 359.000 88.000 0 24.000 67.000
Resultat: -48.000 32.000 -9.000 12.000 23.000
Egenkapital: 2.000 50.000 23.000 32.000 32.000
Regnskap for  Onkel Oskar Sandnessjøen As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 359.000 88.000 0 24.000 67.000
Driftskostnader -413.000 -57.000 -9.000 -12.000 -44.000
Driftsresultat -53.000 32.000 -9.000 12.000 23.000
Finansinntekter 6.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 6.000 0 0 0 0
Resultat før skatt -48.000 32.000 -9.000 12.000 23.000
Skattekostnad 0 -5.000 0 -3.000 -6.000
Årsresultat -48.000 26.000 -9.000 9.000 17.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.000 95.000 31.000 47.000 49.000
Sum eiendeler 2.000 95.000 31.000 47.000 49.000
Sum opptjent egenkapital -20.000 27.000 1.000 10.000 10.000
Sum egenkapital 2.000 50.000 23.000 32.000 32.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 45.000 8.000 14.000 18.000
Sum gjeld og egenkapital 2.000 94.000 31.000 46.000 50.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 349.000 88.000 0 24.000 67.000
Andre inntekter 10.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 359.000 88.000 0 24.000 67.000
Varekostnad 0 0 0 -12.000 -36.000
Lønninger -287.000 -24.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -126.000 -33.000 -9.000 0 -8.000
Driftskostnader -413.000 -57.000 -9.000 -12.000 -44.000
Driftsresultat -53.000 32.000 -9.000 12.000 23.000
Finansinntekter 6.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 6.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -8.000 -10.000
Årsresultat -48.000 26.000 -9.000 9.000 17.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 95.000 31.000 47.000 49.000
Sum omløpsmidler 2.000 95.000 31.000 47.000 49.000
Sum eiendeler 2.000 95.000 31.000 47.000 49.000
Sum opptjent egenkapital -20.000 27.000 1.000 10.000 10.000
Sum egenkapital 2.000 50.000 23.000 32.000 32.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 1.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 5.000 0 3.000 4.000
Skyldig offentlige avgifter 0 7.000 0 3.000 2.000
Utbytte 0 0 0 -8.000 -10.000
Annen kortsiktig gjeld 0 31.000 8.000 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 0 45.000 8.000 14.000 18.000
Sum gjeld og egenkapital 2.000 94.000 31.000 46.000 50.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.000 50.000 23.000 33.000 31.000
Likviditetsgrad 1 2.1 3.9 3.4 2.7
Likviditetsgrad 2 0 2.1 3.9 3.4 2.8
Soliditet 1 52.6 74.2 69.6 64.0
Resultatgrad -14.8 36.4 50.0 34.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.9 0.3 0.4 0.6
Total kapitalrentabilitet - 33.7 26.1 46.0
Signatur
15.07.2019
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex