Onkel Mats As
Juridisk navn:  Onkel Mats As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Pål P. Berg Dokkgata 6C C/O Pål P. Berg Dokkgata 6C Fax:
7042 Trondheim 7042 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 913074440
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/2014 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Soldi Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
124.72%
Resultat  
  
285.36%
Egenkapital  
  
91.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.000.000 890.000 1.322.000 377.000 867.000
Resultat: 519.000 -280.000 174.000 -246.000 682.000
Egenkapital: 840.000 439.000 652.000 520.000 529.000
Regnskap for  Onkel Mats As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.000.000 890.000 1.322.000 377.000 867.000
Driftskostnader -1.263.000 -957.000 -861.000 -498.000 -188.000
Driftsresultat 737.000 -67.000 460.000 -121.000 680.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 5.000 3.000
Finanskostnader -219.000 -214.000 -286.000 -129.000 -1.000
Finans -218.000 -213.000 -286.000 -124.000 2.000
Resultat før skatt 519.000 -280.000 174.000 -246.000 682.000
Skattekostnad -118.000 67.000 -41.000 67.000 -182.000
Årsresultat 401.000 -213.000 133.000 -178.000 499.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.997.000 9.954.000 9.904.000 9.241.000 577.000
Sum omløpsmidler 649.000 716.000 460.000 416.000 142.000
Sum eiendeler 10.646.000 10.670.000 10.364.000 9.657.000 719.000
Sum opptjent egenkapital 810.000 409.000 622.000 490.000 499.000
Sum egenkapital 840.000 439.000 652.000 520.000 529.000
Sum langsiktig gjeld 9.677.000 10.174.000 9.637.000 8.896.000 23.000
Sum kortsiktig gjeld 128.000 57.000 75.000 242.000 167.000
Sum gjeld og egenkapital 10.645.000 10.670.000 10.364.000 9.658.000 719.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.493.000 264.000 423.000 262.000 867.000
Andre inntekter 507.000 626.000 900.000 115.000 0
Driftsinntekter 2.000.000 890.000 1.322.000 377.000 867.000
Varekostnad -145.000 -18.000 -11.000 0 -39.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -621.000 -549.000 -459.000 -288.000 -127.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -497.000 -390.000 -391.000 -210.000 -22.000
Driftskostnader -1.263.000 -957.000 -861.000 -498.000 -188.000
Driftsresultat 737.000 -67.000 460.000 -121.000 680.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 5.000 3.000
Finanskostnader -219.000 -214.000 -286.000 -129.000 -1.000
Finans -218.000 -213.000 -286.000 -124.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 168.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 401.000 -213.000 133.000 -178.000 499.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 13.000 0 0 0
Fast eiendom 8.149.000 8.325.000 8.500.000 8.357.000 0
Maskiner anlegg 1.800.000 1.537.000 1.293.000 741.000 552.000
Driftsløsøre 48.000 80.000 111.000 143.000 25.000
Sum varige driftsmidler 9.997.000 9.941.000 9.904.000 9.241.000 577.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 9.997.000 9.954.000 9.904.000 9.241.000 577.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 19.000 105.000 61.000 26.000 0
Andre fordringer 282.000 294.000 10.000 32.000 25.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 347.000 318.000 389.000 127.000 117.000
Sum omløpsmidler 649.000 716.000 460.000 416.000 142.000
Sum eiendeler 10.646.000 10.670.000 10.364.000 9.657.000 719.000
Sum opptjent egenkapital 810.000 409.000 622.000 490.000 499.000
Sum egenkapital 840.000 439.000 652.000 520.000 529.000
Sum avsetninger til forpliktelser 24.000 0 53.000 18.000 23.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.677.000 10.174.000 9.637.000 8.896.000 23.000
Leverandørgjeld 47.000 57.000 12.000 242.000 7.000
Betalbar skatt 81.000 0 6.000 0 160.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 58.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 128.000 57.000 75.000 242.000 167.000
Sum gjeld og egenkapital 10.645.000 10.670.000 10.364.000 9.658.000 719.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 521.000 659.000 385.000 174.000 -25.000
Likviditetsgrad 1 5.1 12.6 6.1 1.7 0.9
Likviditetsgrad 2 5.1 12.6 6.1 1.8 0.9
Soliditet 7.9 4.1 6.3 5.4 73.6
Resultatgrad 36.9 -7.5 34.8 -32.1 78.4
Rentedekningsgrad 3.4 -0.3 1.6 -0.9 683.0
Gjeldsgrad 11.7 23.3 14.9 17.6 0.4
Total kapitalrentabilitet 6.9 -0.6 4.4 -1.2 95.0
Signatur
31.10.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
31.10.2016
PROKURA
KARLSEN EIRIK
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex