Onkel Henrys Tattoo Shop Trondheim As
Juridisk navn:  Onkel Henrys Tattoo Shop Trondheim As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73532000
Carl Johans gate 3 Carl Johans gate 3 Fax:
7010 Trondheim 7010 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 913145712
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/3/2014 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kl Økonomi Og Hr As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.58%
Resultat  
  
-27.55%
Egenkapital  
  
-41.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.774.000 3.068.000 1.466.000 2.622.000 3.046.000
Resultat: 263.000 363.000 714.000 13.000 -2.000
Egenkapital: 41.000 70.000 66.000 32.000 20.000
Regnskap for  Onkel Henrys Tattoo Shop Trondheim As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.774.000 3.068.000 1.466.000 2.622.000 3.046.000
Driftskostnader -2.504.000 -2.691.000 -727.000 -2.597.000 -3.027.000
Driftsresultat 270.000 378.000 740.000 26.000 18.000
Finansinntekter 0 0 0 14.000 12.000
Finanskostnader -7.000 -15.000 -26.000 -28.000 -32.000
Finans -7.000 -15.000 -26.000 -14.000 -20.000
Resultat før skatt 263.000 363.000 714.000 13.000 -2.000
Skattekostnad -69.000 -93.000 -180.000 -1.000 0
Årsresultat 194.000 270.000 534.000 12.000 -2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 352.000 475.000 199.000 98.000 56.000
Sum omløpsmidler 845.000 789.000 713.000 607.000 1.044.000
Sum eiendeler 1.197.000 1.264.000 912.000 705.000 1.100.000
Sum opptjent egenkapital 11.000 40.000 36.000 2.000 -2.000
Sum egenkapital 41.000 70.000 66.000 32.000 20.000
Sum langsiktig gjeld 35.000 170.000 298.000 385.000 504.000
Sum kortsiktig gjeld 1.122.000 1.023.000 547.000 288.000 576.000
Sum gjeld og egenkapital 1.198.000 1.263.000 911.000 705.000 1.100.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.755.000 3.068.000 1.466.000 2.622.000 3.046.000
Andre inntekter 18.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.774.000 3.068.000 1.466.000 2.622.000 3.046.000
Varekostnad -410.000 -359.000 -208.000 -1.220.000 -1.635.000
Lønninger -1.502.000 -1.604.000 0 -795.000 -624.000
Avskrivning -40.000 -23.000 -15.000 -36.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -552.000 -705.000 -504.000 -546.000 -763.000
Driftskostnader -2.504.000 -2.691.000 -727.000 -2.597.000 -3.027.000
Driftsresultat 270.000 378.000 740.000 26.000 18.000
Finansinntekter 0 0 0 14.000 12.000
Finanskostnader -7.000 -15.000 -26.000 -28.000 -32.000
Finans -7.000 -15.000 -26.000 -14.000 -20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 194.000 270.000 534.000 12.000 -2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 10.000 12.000 2.000 3.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 342.000 463.000 197.000 95.000 56.000
Sum varige driftsmidler 342.000 463.000 197.000 95.000 56.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 352.000 475.000 199.000 98.000 56.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 153.000 149.000 149.000 85.000 0
Andre fordringer 0 53.000 34.000 361.000 623.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 201.000 311.000 214.000 159.000 421.000
Sum omløpsmidler 845.000 789.000 713.000 607.000 1.044.000
Sum eiendeler 1.197.000 1.264.000 912.000 705.000 1.100.000
Sum opptjent egenkapital 11.000 40.000 36.000 2.000 -2.000
Sum egenkapital 41.000 70.000 66.000 32.000 20.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 290.000 267.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 35.000 170.000 298.000 385.000 504.000
Leverandørgjeld 34.000 27.000 26.000 8.000 21.000
Betalbar skatt 1.000 102.000 179.000 4.000 0
Skyldig offentlige avgifter 147.000 165.000 72.000 35.000 214.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 650.000 462.000 270.000 241.000 341.000
Sum kortsiktig gjeld 1.122.000 1.023.000 547.000 288.000 576.000
Sum gjeld og egenkapital 1.198.000 1.263.000 911.000 705.000 1.100.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -277.000 -234.000 166.000 319.000 468.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.8 1.3 2.1 1.8
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 1.3 2.2 1.9
Soliditet 3.4 5.5 7.2 4.5 1.8
Resultatgrad 9.7 12.3 50.5 1.0 0.6
Rentedekningsgrad 38.6 25.2 28.5 1.4 0.9
Gjeldsgrad 28.2 1 12.8 21.0 54.0
Total kapitalrentabilitet 22.5 29.9 81.2 5.7 2.7
Signatur
30.01.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex