Onkel Estrup AS
Juridisk navn:  Onkel Estrup AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92689010
Johan Svendsens Gate 9 Johan Svendsens Gate 9 Fax:
0475 Oslo 475 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 991219536
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/1/2007 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Christiania Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-61.3%
Resultat  
  
-94.47%
Egenkapital  
  
0.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 892.000 2.305.000 2.670.000 2.008.000 1.727.000
Resultat: 11.000 199.000 271.000 73.000 132.000
Egenkapital: 893.000 887.000 726.000 519.000 472.000
Regnskap for  Onkel Estrup AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 892.000 2.305.000 2.670.000 2.008.000 1.727.000
Driftskostnader -874.000 -2.136.000 -2.395.000 -1.935.000 -1.594.000
Driftsresultat 17.000 168.000 275.000 73.000 133.000
Finansinntekter -6.000 30.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -4.000 0 0
Finans -6.000 30.000 -4.000 0 0
Resultat før skatt 11.000 199.000 271.000 73.000 132.000
Skattekostnad -4.000 -38.000 -65.000 -26.000 -41.000
Årsresultat 6.000 161.000 207.000 47.000 91.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 287.000 322.000 357.000 299.000 326.000
Sum omløpsmidler 741.000 848.000 1.111.000 670.000 615.000
Sum eiendeler 1.028.000 1.170.000 1.468.000 969.000 941.000
Sum opptjent egenkapital 793.000 787.000 626.000 419.000 372.000
Sum egenkapital 893.000 887.000 726.000 519.000 472.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 134.000 283.000 742.000 450.000 468.000
Sum gjeld og egenkapital 1.027.000 1.170.000 1.468.000 969.000 940.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 892.000 2.305.000 2.670.000 2.008.000 1.714.000
Andre inntekter 0 0 0 0 13.000
Driftsinntekter 892.000 2.305.000 2.670.000 2.008.000 1.727.000
Varekostnad -9.000 -616.000 -784.000 -291.000 -225.000
Lønninger -619.000 -1.144.000 -1.167.000 -1.116.000 -901.000
Avskrivning -25.000 -21.000 -31.000 -50.000 -54.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -221.000 -355.000 -413.000 -478.000 -414.000
Driftskostnader -874.000 -2.136.000 -2.395.000 -1.935.000 -1.594.000
Driftsresultat 17.000 168.000 275.000 73.000 133.000
Finansinntekter -6.000 30.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -4.000 0 0
Finans -6.000 30.000 -4.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 6.000 161.000 207.000 47.000 91.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 40.000
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 40.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 25.000 50.000 71.000 23.000 33.000
Sum varige driftsmidler 25.000 50.000 71.000 23.000 33.000
Sum finansielle anleggsmidler 263.000 273.000 285.000 276.000 253.000
Sum anleggsmidler 287.000 322.000 357.000 299.000 326.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 33.000 15.000 266.000 104.000 129.000
Andre fordringer 243.000 236.000 235.000 322.000 236.000
Sum investeringer 323.000 329.000 0 0 0
Kasse, bank 141.000 268.000 610.000 244.000 250.000
Sum omløpsmidler 741.000 848.000 1.111.000 670.000 615.000
Sum eiendeler 1.028.000 1.170.000 1.468.000 969.000 941.000
Sum opptjent egenkapital 793.000 787.000 626.000 419.000 372.000
Sum egenkapital 893.000 887.000 726.000 519.000 472.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 10.000 11.000 175.000 65.000 45.000
Betalbar skatt 4.000 38.000 65.000 26.000 41.000
Skyldig offentlige avgifter 71.000 148.000 299.000 104.000 205.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 48.000 87.000 204.000 255.000 177.000
Sum kortsiktig gjeld 134.000 283.000 742.000 450.000 468.000
Sum gjeld og egenkapital 1.027.000 1.170.000 1.468.000 969.000 940.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 607.000 565.000 369.000 220.000 147.000
Likviditetsgrad 1 5.5 3 1.5 1.5 1.3
Likviditetsgrad 2 5.5 3 1.5 1.5 1.4
Soliditet 8 75.8 49.5 53.6 50.2
Resultatgrad 1.9 7.3 10.3 3.6 7.7
Rentedekningsgrad 68.8
Gjeldsgrad 0.2 0.3 1 0.9 1.0
Total kapitalrentabilitet 1.1 16.9 18.7 7.5 14.1
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex