Onkel Dags Kafferens As
Juridisk navn:  Onkel Dags Kafferens As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Skipanesvegen 318 Skipanesvegen 318 Fax:
5259 Hjellestad 5259 Hjellestad
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 912825094
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/7/2013
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.65%
Resultat  
  
25%
Egenkapital  
  
34.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 45.000 43.000 19.000 13.000 18.000
Resultat: 45.000 36.000 6.000 7.000 11.000
Egenkapital: 137.000 102.000 74.000 70.000 65.000
Regnskap for  Onkel Dags Kafferens As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 45.000 43.000 19.000 13.000 18.000
Driftskostnader 0 -8.000 -13.000 -6.000 -7.000
Driftsresultat 45.000 36.000 6.000 7.000 11.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 45.000 36.000 6.000 7.000 11.000
Skattekostnad -10.000 -9.000 -1.000 -2.000 -3.000
Årsresultat 35.000 27.000 4.000 5.000 8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 147.000 110.000 76.000 72.000 68.000
Sum eiendeler 147.000 110.000 76.000 72.000 68.000
Sum opptjent egenkapital 79.000 44.000 17.000 13.000 8.000
Sum egenkapital 137.000 102.000 74.000 70.000 65.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.000 9.000 1.000 2.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 147.000 111.000 76.000 73.000 69.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 45.000 43.000 19.000 13.000 18.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 45.000 43.000 19.000 13.000 18.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -8.000 -13.000 -6.000 -7.000
Driftskostnader 0 -8.000 -13.000 -6.000 -7.000
Driftsresultat 45.000 36.000 6.000 7.000 11.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 35.000 27.000 4.000 5.000 8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 4.000 1.000
Andre fordringer 1.000 1.000 1.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 146.000 109.000 75.000 68.000 67.000
Sum omløpsmidler 147.000 110.000 76.000 72.000 68.000
Sum eiendeler 147.000 110.000 76.000 72.000 68.000
Sum opptjent egenkapital 79.000 44.000 17.000 13.000 8.000
Sum egenkapital 137.000 102.000 74.000 70.000 65.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 10.000 9.000 1.000 2.000 3.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.000 9.000 1.000 2.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 147.000 111.000 76.000 73.000 69.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 137.000 101.000 75.000 70.000 65.000
Likviditetsgrad 1 14.7 12.2 7 36.0 22.7
Likviditetsgrad 2 14.7 12.2 7 36.1 22.7
Soliditet 93.2 91.9 98.7 97.2 95.6
Resultatgrad 1 83.7 31.6 53.8 61.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 30.6 32.4 8 9.7 16.2
Signatur
20.12.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG. DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex