Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Onis AS
Juridisk navn:  Onis AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 57 Slettebakken Bryggen 3 Fax:
5899 Bergen 5003 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 980149641
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/29/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Sigma Revisjon AS
Regnskapsfører: Abacon Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-222.97%
Egenkapital  
  
-15.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -3.164.000 2.573.000 1.358.000 -4.276.000 1.428.000
Egenkapital: 18.121.000 21.353.000 18.857.000 17.565.000 21.913.000
Regnskap for  Onis AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -4.437.000 -1.632.000 -42.000 -5.720.000 -76.000
Driftsresultat -4.437.000 -1.632.000 -42.000 -5.720.000 -76.000
Finansinntekter 1.272.000 4.205.000 1.400.000 1.444.000 1.535.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -30.000
Finans 1.272.000 4.205.000 1.400.000 1.444.000 1.505.000
Resultat før skatt -3.164.000 2.573.000 1.358.000 -4.276.000 1.428.000
Skattekostnad -68.000 -77.000 -65.000 -73.000 -118.000
Årsresultat -3.232.000 2.496.000 1.292.000 -4.349.000 1.311.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000.000 16.000.000 16.952.000 16.198.000 20.771.000
Sum omløpsmidler 17.193.000 5.433.000 2.001.000 1.459.000 1.733.000
Sum eiendeler 18.193.000 21.433.000 18.953.000 17.657.000 22.504.000
Sum opptjent egenkapital 18.021.000 21.253.000 18.757.000 17.465.000 21.813.000
Sum egenkapital 18.121.000 21.353.000 18.857.000 17.565.000 21.913.000
Sum langsiktig gjeld 11.000 3.000 3.000 19.000 70.000
Sum kortsiktig gjeld 61.000 77.000 93.000 73.000 521.000
Sum gjeld og egenkapital 18.193.000 21.433.000 18.953.000 17.657.000 22.504.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 -28.000
Lønninger 0 0 0 0 2.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.437.000 -1.632.000 -42.000 -5.720.000 -50.000
Driftskostnader -4.437.000 -1.632.000 -42.000 -5.720.000 -76.000
Driftsresultat -4.437.000 -1.632.000 -42.000 -5.720.000 -76.000
Finansinntekter 1.272.000 4.205.000 1.400.000 1.444.000 1.535.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -30.000
Finans 1.272.000 4.205.000 1.400.000 1.444.000 1.505.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.232.000 2.496.000 1.292.000 -4.349.000 1.311.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.000.000 16.000.000 16.952.000 16.198.000 20.771.000
Sum anleggsmidler 1.000.000 16.000.000 16.952.000 16.198.000 20.771.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.000.000 1.001.000 400.000 1.001.000 1.508.000
Sum investeringer 0 0 0 0 77.000
Kasse, bank 16.193.000 4.432.000 1.601.000 458.000 148.000
Sum omløpsmidler 17.193.000 5.433.000 2.001.000 1.459.000 1.733.000
Sum eiendeler 18.193.000 21.433.000 18.953.000 17.657.000 22.504.000
Sum opptjent egenkapital 18.021.000 21.253.000 18.757.000 17.465.000 21.813.000
Sum egenkapital 18.121.000 21.353.000 18.857.000 17.565.000 21.913.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.000 3.000 3.000 19.000 70.000
Leverandørgjeld 0 0 28.000 0 -1.000
Betalbar skatt 61.000 77.000 65.000 73.000 118.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 6.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 397.000
Sum kortsiktig gjeld 61.000 77.000 93.000 73.000 521.000
Sum gjeld og egenkapital 18.193.000 21.433.000 18.953.000 17.657.000 22.504.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 17.132.000 5.356.000 1.908.000 1.386.000 1.212.000
Likviditetsgrad 1 281.9 70.6 21.5 20.0 3.3
Likviditetsgrad 2 281.9 70.6 21.5 20.0 3.4
Soliditet 99.6 99.6 99.5 99.5 97.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 48.6
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -17.4 1 7.2 -24.2 6.5
Signatur
08.05.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex