Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Onesubsea Processing As
Juridisk navn:  Onesubsea Processing As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55928800
Postboks 174 Sandsli Sandslikroken 140 Fax: 55928900
5862 Bergen 5254 Sandsli
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 833888692
Aksjekapital: 17.067.050 NOK
Antall ansatte: 588
Etableringsdato: 6/1/1983 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
53.21%
Resultat  
  
133.29%
Egenkapital  
  
35.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.589.576.000 1.690.251.000 2.256.219.000 3.055.079.000 3.067.965.000
Resultat: 154.792.000 66.353.000 296.712.000 490.603.000 -295.110.000
Egenkapital: 444.112.000 328.357.000 509.857.000 377.968.000 13.540.000
Regnskap for  Onesubsea Processing As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.589.576.000 1.690.251.000 2.256.219.000 3.055.079.000 3.067.965.000
Driftskostnader -2.470.227.000 -1.652.090.000 -1.897.957.000 -2.728.775.000 -3.271.903.000
Driftsresultat 119.349.000 38.161.000 358.261.000 326.304.000 -203.938.000
Finansinntekter 37.521.000 38.772.000 5.337.000 171.035.000 2.143.000
Finanskostnader -2.078.000 -10.580.000 -66.885.000 -6.736.000 -93.315.000
Finans 35.443.000 28.192.000 -61.548.000 164.299.000 -91.172.000
Resultat før skatt 154.792.000 66.353.000 296.712.000 490.603.000 -295.110.000
Skattekostnad -39.036.000 -10.531.000 -70.950.000 -125.452.000 78.933.000
Årsresultat 115.755.000 55.822.000 225.762.000 365.150.000 -216.177.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 358.529.000 249.499.000 244.587.000 241.866.000 297.158.000
Sum omløpsmidler 3.007.034.000 2.624.435.000 1.853.419.000 1.969.050.000 1.514.709.000
Sum eiendeler 3.365.563.000 2.873.934.000 2.098.006.000 2.210.916.000 1.811.867.000
Sum opptjent egenkapital 427.045.000 311.290.000 492.790.000 360.900.000 -3.527.000
Sum egenkapital 444.112.000 328.357.000 509.857.000 377.968.000 13.540.000
Sum langsiktig gjeld 46.376.000 198.469.000 227.373.000 141.999.000 36.787.000
Sum kortsiktig gjeld 2.875.074.000 2.347.109.000 1.360.776.000 1.690.950.000 1.761.540.000
Sum gjeld og egenkapital 3.365.562.000 2.873.935.000 2.098.006.000 2.210.916.000 1.811.867.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.589.576.000 1.690.251.000 2.256.219.000 3.055.079.000 3.067.965.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.589.576.000 1.690.251.000 2.256.219.000 3.055.079.000 3.067.965.000
Varekostnad -1.344.021.000 0 0 0 0
Lønninger -874.422.000 -846.735.000 -759.112.000 -1.074.359.000 -903.613.000
Avskrivning -30.894.000 -30.227.000 -37.015.000 -43.341.000 -45.063.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -220.890.000 -181.054.000 -166.289.000 -181.939.000 -255.444.000
Driftskostnader -2.470.227.000 -1.652.090.000 -1.897.957.000 -2.728.775.000 -3.271.903.000
Driftsresultat 119.349.000 38.161.000 358.261.000 326.304.000 -203.938.000
Finansinntekter 37.521.000 38.772.000 5.337.000 171.035.000 2.143.000
Finanskostnader -2.078.000 -10.580.000 -66.885.000 -6.736.000 -93.315.000
Finans 35.443.000 28.192.000 -61.548.000 164.299.000 -91.172.000
Konsernbidrag 0 175.178.000 0 0 216.177.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 115.755.000 55.822.000 225.762.000 365.150.000 -216.177.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 61.478.000 0 0 0 34.388.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 250.423.000 202.871.000 197.959.000 206.851.000 226.055.000
Sum varige driftsmidler 250.423.000 202.871.000 197.959.000 206.851.000 226.055.000
Sum finansielle anleggsmidler 46.628.000 46.628.000 46.628.000 35.015.000 36.715.000
Sum anleggsmidler 358.529.000 249.499.000 244.587.000 241.866.000 297.158.000
Varebeholdning 635.861.000 119.861.000 155.088.000 248.748.000 257.620.000
Kundefordringer 498.152.000 313.515.000 125.355.000 353.209.000 861.039.000
Andre fordringer 1.108.805.000 995.354.000 469.700.000 317.277.000 44.479.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 16.038.000 233.583.000 1.103.276.000 1.041.942.000 323.735.000
Sum omløpsmidler 3.007.034.000 2.624.435.000 1.853.419.000 1.969.050.000 1.514.709.000
Sum eiendeler 3.365.563.000 2.873.934.000 2.098.006.000 2.210.916.000 1.811.867.000
Sum opptjent egenkapital 427.045.000 311.290.000 492.790.000 360.900.000 -3.527.000
Sum egenkapital 444.112.000 328.357.000 509.857.000 377.968.000 13.540.000
Sum avsetninger til forpliktelser 26.023.000 164.547.000 179.883.000 141.999.000 36.787.000
Gjeld til kredittinstitutt 369.424.000 0 0 0 404.965.000
Sum langsiktig gjeld 46.376.000 198.469.000 227.373.000 141.999.000 36.787.000
Leverandørgjeld 380.274.000 764.285.000 495.029.000 234.334.000 303.755.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 28.885.000 47.790.000 59.474.000 64.997.000 70.551.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.070.831.000 1.535.034.000 806.273.000 1.391.618.000 982.268.000
Sum kortsiktig gjeld 2.875.074.000 2.347.109.000 1.360.776.000 1.690.950.000 1.761.540.000
Sum gjeld og egenkapital 3.365.562.000 2.873.935.000 2.098.006.000 2.210.916.000 1.811.867.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 131.960.000 277.326.000 492.643.000 278.100.000 -246.831.000
Likviditetsgrad 1 1 1.1 1.4 1.2 0.9
Likviditetsgrad 2 0.8 1.1 1.2 1.1 0.8
Soliditet 13.2 11.4 24.3 17.1 0.7
Resultatgrad 4.6 2.3 15.9 10.7 -6.6
Rentedekningsgrad 57.4 3.6 5.4 73.8 -2.2
Gjeldsgrad 6.6 7.8 3.1 4.8 132.8
Total kapitalrentabilitet 4.7 2.7 17.3 22.5 -11.1
Signatur
03.06.2020
DAGLIG LEDER ALENE ELLER TO AKSJONÆRVALGTE STYREMEDLEMMER I
FELLESSKAP.
Prokurister
03.06.2020
PROKURA
KRISTOFFERSEN TORBJØRN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex