Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Olsvik Idrettslag
Juridisk navn:  Olsvik Idrettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48001915
C/O Tone Nåtedal Olsvikfjellet 41A Olsvikåsen 51 Fax:
5184 Olsvik 5183 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 983531830
Aksjekapital: 134 NOK
Etableringsdato: 5/8/2000 1
Foretakstype: FLI
Hovedpunkter i regnskapet
2002
Omsetning: 376.000
Resultat: 29.000
Egenkapital: 134.000
Regnskap for  Olsvik Idrettslag
Resultat 2002
Driftsinntekter 376.000
Driftskostnader -349.000
Driftsresultat 27.000
Finansinntekter 3.000
Finanskostnader -1.000
Finans 2.000
Resultat før skatt 29.000
Skattekostnad
Årsresultat
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 134.000
Sum eiendeler 134.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 134.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 134.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 376.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning
Andre driftskostnader -349.000
Driftskostnader -349.000
Driftsresultat 27.000
Finansinntekter 3.000
Finanskostnader -1.000
Finans 2.000
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer
Kasse, bank 134.000
Sum omløpsmidler 134.000
Sum eiendeler 134.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 134.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 134.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 134.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0.0
Soliditet 100.0
Resultatgrad 7.2
Rentedekningsgrad 30.0
Gjeldsgrad 0.0
Total kapitalrentabilitet 22.4
Signatur
30.04.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.04.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex