Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Olsvik Helsehus Holding AS
Juridisk navn:  Olsvik Helsehus Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55268473
Postboks 522 Olsvik Olsvikåsen 4 Fax: 55268473
5884 Bergen 5183 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 989218646
Aksjekapital: 135.000 NOK
Etableringsdato: 12/28/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-123.08%
Egenkapital  
  
-5.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -15.000 65.000 70.000 54.000 -13.000
Egenkapital: 243.000 258.000 193.000 123.000 68.000
Regnskap for  Olsvik Helsehus Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -15.000 -18.000 -13.000 -13.000 -13.000
Driftsresultat -15.000 -18.000 -13.000 -13.000 -13.000
Finansinntekter 0 83.000 83.000 68.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 83.000 83.000 68.000 0
Resultat før skatt -15.000 65.000 70.000 54.000 -13.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -15.000 65.000 70.000 54.000 -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 879.000 879.000 879.000 879.000 288.000
Sum omløpsmidler 198.000 213.000 147.000 77.000 6.000
Sum eiendeler 1.077.000 1.092.000 1.026.000 956.000 294.000
Sum opptjent egenkapital 108.000 123.000 58.000 -12.000 -67.000
Sum egenkapital 243.000 258.000 193.000 123.000 68.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 833.000 833.000 833.000 833.000 226.000
Sum gjeld og egenkapital 1.076.000 1.091.000 1.026.000 956.000 294.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.000 -18.000 -13.000 -13.000 -13.000
Driftskostnader -15.000 -18.000 -13.000 -13.000 -13.000
Driftsresultat -15.000 -18.000 -13.000 -13.000 -13.000
Finansinntekter 0 83.000 83.000 68.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 83.000 83.000 68.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -15.000 65.000 70.000 54.000 -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 879.000 879.000 879.000 879.000 288.000
Sum anleggsmidler 879.000 879.000 879.000 879.000 288.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 198.000 213.000 147.000 77.000 6.000
Sum omløpsmidler 198.000 213.000 147.000 77.000 6.000
Sum eiendeler 1.077.000 1.092.000 1.026.000 956.000 294.000
Sum opptjent egenkapital 108.000 123.000 58.000 -12.000 -67.000
Sum egenkapital 243.000 258.000 193.000 123.000 68.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 833.000 833.000 833.000 833.000 226.000
Sum kortsiktig gjeld 833.000 833.000 833.000 833.000 226.000
Sum gjeld og egenkapital 1.076.000 1.091.000 1.026.000 956.000 294.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -635.000 -620.000 -686.000 -756.000 -220.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.3 0.2 0.1 0.0
Likviditetsgrad 2 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1
Soliditet 22.6 23.6 18.8 12.9 23.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3.4 3.2 4.3 6.8 3.3
Total kapitalrentabilitet -1.4 6 6.8 5.8 -4.4
Signatur
29.01.2007
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex