Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Olsvik Helsehus AS
Juridisk navn:  Olsvik Helsehus AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55506380
Postboks 522 Olsvik Olsvikåsen 4 Fax:
5884 Bergen 5183 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 985591792
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/24/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.5%
Resultat  
  
18.53%
Egenkapital  
  
13.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.614.000 1.606.000 1.579.000 1.598.000 1.617.000
Resultat: 659.000 556.000 634.000 575.000 467.000
Egenkapital: 4.364.000 3.835.000 3.392.000 3.147.000 3.189.000
Regnskap for  Olsvik Helsehus AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.614.000 1.606.000 1.579.000 1.598.000 1.617.000
Driftskostnader -737.000 -818.000 -698.000 -691.000 -744.000
Driftsresultat 878.000 788.000 881.000 907.000 874.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 1.000 3.000
Finanskostnader -220.000 -233.000 -248.000 -334.000 -410.000
Finans -219.000 -231.000 -247.000 -333.000 -407.000
Resultat før skatt 659.000 556.000 634.000 575.000 467.000
Skattekostnad -131.000 -113.000 -139.000 -117.000 -128.000
Årsresultat 528.000 443.000 495.000 458.000 339.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.788.000 11.042.000 11.334.000 11.626.000 11.917.000
Sum omløpsmidler 668.000 361.000 416.000 377.000 336.000
Sum eiendeler 11.456.000 11.403.000 11.750.000 12.003.000 12.253.000
Sum opptjent egenkapital 3.220.000 2.692.000 2.249.000 2.004.000 2.046.000
Sum egenkapital 4.364.000 3.835.000 3.392.000 3.147.000 3.189.000
Sum langsiktig gjeld 6.865.000 7.385.000 7.899.000 8.403.000 8.916.000
Sum kortsiktig gjeld 227.000 182.000 459.000 452.000 149.000
Sum gjeld og egenkapital 11.456.000 11.403.000 11.751.000 12.003.000 12.255.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.614.000 1.606.000 1.579.000 1.598.000 1.617.000
Driftsinntekter 1.614.000 1.606.000 1.579.000 1.598.000 1.617.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -46.000 -46.000 -46.000 -46.000 -131.000
Avskrivning -296.000 -292.000 -292.000 -292.000 -292.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -395.000 -480.000 -360.000 -353.000 -321.000
Driftskostnader -737.000 -818.000 -698.000 -691.000 -744.000
Driftsresultat 878.000 788.000 881.000 907.000 874.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 1.000 3.000
Finanskostnader -220.000 -233.000 -248.000 -334.000 -410.000
Finans -219.000 -231.000 -247.000 -333.000 -407.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -250.000 -500.000 0
Årsresultat 528.000 443.000 495.000 458.000 339.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 10.788.000 11.042.000 11.334.000 11.626.000 11.917.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 10.788.000 11.042.000 11.334.000 11.626.000 11.917.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 10.788.000 11.042.000 11.334.000 11.626.000 11.917.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 30.000 29.000 8.000 9.000 30.000
Andre fordringer 2.000 2.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 636.000 331.000 408.000 368.000 306.000
Sum omløpsmidler 668.000 361.000 416.000 377.000 336.000
Sum eiendeler 11.456.000 11.403.000 11.750.000 12.003.000 12.253.000
Sum opptjent egenkapital 3.220.000 2.692.000 2.249.000 2.004.000 2.046.000
Sum egenkapital 4.364.000 3.835.000 3.392.000 3.147.000 3.189.000
Sum avsetninger til forpliktelser 490.000 500.000 504.000 498.000 501.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.865.000 7.385.000 7.899.000 8.403.000 8.916.000
Leverandørgjeld 72.000 52.000 61.000 67.000 44.000
Betalbar skatt 141.000 116.000 134.000 120.000 81.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -250.000 -500.000 0
Annen kortsiktig gjeld 13.000 13.000 264.000 265.000 24.000
Sum kortsiktig gjeld 227.000 182.000 459.000 452.000 149.000
Sum gjeld og egenkapital 11.456.000 11.403.000 11.751.000 12.003.000 12.255.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 441.000 179.000 -43.000 -75.000 187.000
Likviditetsgrad 1 2.9 2 0.9 0.8 2.3
Likviditetsgrad 2 2.9 2 0.9 0.9 2.3
Soliditet 38.1 33.6 28.9 26.2 26.0
Resultatgrad 54.4 49.1 55.8 56.8 54.1
Rentedekningsgrad 4 3.4 3.6 2.7 2.1
Gjeldsgrad 1.6 2 2.5 2.8 2.8
Total kapitalrentabilitet 7.7 6.9 7.5 7.6 7.2
Signatur
16.05.2012
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex