Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Olsvik Apotek As
Juridisk navn:  Olsvik Apotek As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55933066
Olsvikåsen 8A Olsvikåsen 8A Fax: 55933066
5183 Olsvik 5183 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 997305558
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 8/10/2011
Foretakstype: AS
Revisor: La Revisjon As
Regnskapsfører: Regnskap 4U As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.91%
Resultat  
  
-12.47%
Egenkapital  
  
4.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 14.149.000 13.749.000 13.736.000 13.461.000 10.967.000
Resultat: 639.000 730.000 840.000 1.237.000 314.000
Egenkapital: 2.202.000 2.103.000 2.343.000 1.704.000 775.000
Regnskap for  Olsvik Apotek As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 14.149.000 13.749.000 13.736.000 13.461.000 10.967.000
Driftskostnader -13.512.000 -13.021.000 -12.896.000 -12.219.000 -10.627.000
Driftsresultat 638.000 729.000 840.000 1.242.000 339.000
Finansinntekter 2.000 1.000 3.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 -3.000 -6.000 -25.000
Finans 2.000 1.000 0 -5.000 -24.000
Resultat før skatt 639.000 730.000 840.000 1.237.000 314.000
Skattekostnad -141.000 -169.000 -201.000 -309.000 -82.000
Årsresultat 499.000 561.000 639.000 929.000 232.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 356.000 231.000 288.000 415.000 529.000
Sum omløpsmidler 3.876.000 4.117.000 4.967.000 4.132.000 2.971.000
Sum eiendeler 4.232.000 4.348.000 5.255.000 4.547.000 3.500.000
Sum opptjent egenkapital 2.095.000 1.996.000 2.236.000 1.597.000 668.000
Sum egenkapital 2.202.000 2.103.000 2.343.000 1.704.000 775.000
Sum langsiktig gjeld 7.000 9.000 11.000 939.000 1.200.000
Sum kortsiktig gjeld 2.023.000 2.235.000 2.902.000 1.904.000 1.525.000
Sum gjeld og egenkapital 4.232.000 4.347.000 5.256.000 4.547.000 3.500.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.149.000 13.749.000 13.736.000 13.461.000 10.967.000
Andre inntekter 1.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 14.149.000 13.749.000 13.736.000 13.461.000 10.967.000
Varekostnad -10.033.000 -9.867.000 -9.871.000 -9.345.000 -7.448.000
Lønninger -2.767.000 -2.475.000 -2.249.000 -2.107.000 -2.368.000
Avskrivning -55.000 -58.000 -127.000 -114.000 -146.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -657.000 -621.000 -649.000 -653.000 -665.000
Driftskostnader -13.512.000 -13.021.000 -12.896.000 -12.219.000 -10.627.000
Driftsresultat 638.000 729.000 840.000 1.242.000 339.000
Finansinntekter 2.000 1.000 3.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 -3.000 -6.000 -25.000
Finans 2.000 1.000 0 -5.000 -24.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -400.000 -800.000 0 0 0
Årsresultat 499.000 561.000 639.000 929.000 232.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 221.000 231.000 288.000 415.000 529.000
Sum varige driftsmidler 221.000 231.000 288.000 415.000 529.000
Sum finansielle anleggsmidler 136.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 356.000 231.000 288.000 415.000 529.000
Varebeholdning 1.444.000 1.448.000 1.292.000 1.324.000 1.130.000
Kundefordringer 337.000 584.000 434.000 460.000 367.000
Andre fordringer 12.000 19.000 35.000 75.000 23.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.082.000 2.066.000 3.207.000 2.274.000 1.450.000
Sum omløpsmidler 3.876.000 4.117.000 4.967.000 4.132.000 2.971.000
Sum eiendeler 4.232.000 4.348.000 5.255.000 4.547.000 3.500.000
Sum opptjent egenkapital 2.095.000 1.996.000 2.236.000 1.597.000 668.000
Sum egenkapital 2.202.000 2.103.000 2.343.000 1.704.000 775.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.000 9.000 11.000 26.000 35.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.000 9.000 11.000 939.000 1.200.000
Leverandørgjeld 1.263.000 1.527.000 2.212.000 1.152.000 870.000
Betalbar skatt 142.000 171.000 217.000 317.000 91.000
Skyldig offentlige avgifter 387.000 332.000 294.000 263.000 301.000
Utbytte -400.000 -800.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 230.000 205.000 180.000 172.000 263.000
Sum kortsiktig gjeld 2.023.000 2.235.000 2.902.000 1.904.000 1.525.000
Sum gjeld og egenkapital 4.232.000 4.347.000 5.256.000 4.547.000 3.500.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.853.000 1.882.000 2.065.000 2.228.000 1.446.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.8 1.7 2.2 1.9
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.3 1.5 1.3
Soliditet 5 48.4 44.6 37.5 22.1
Resultatgrad 4.5 5.3 6.1 9.2 3.1
Rentedekningsgrad 2 2 13.6
Gjeldsgrad 0.9 1.1 1.2 1.7 3.5
Total kapitalrentabilitet 15.1 16.8 1 27.3 9.7
Signatur
12.06.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
12.06.2020
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex