Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Olivia Invest AS
Juridisk navn:  Olivia Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gullhaugstien 14 Gullhaugstien 14 Fax:
1354 Bærums Verk 1354 Bærums Verk
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 988535036
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/30/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Tet Bærum As
Utvikling:
Omsetning  
  
-81.83%
Resultat  
  
275.89%
Egenkapital  
  
-39.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 500.000 2.752.000 1.103.000 2.643.000 5.274.000
Resultat: 421.000 112.000 -1.086.000 67.000 5.389.000
Egenkapital: 376.000 622.000 1.610.000 4.096.000 12.415.000
Regnskap for  Olivia Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 500.000 2.752.000 1.103.000 2.643.000 5.274.000
Driftskostnader -1.279.000 -2.641.000 -1.541.000 -182.000 -27.000
Driftsresultat -780.000 111.000 -438.000 2.461.000 5.247.000
Finansinntekter 1.201.000 1.000 2.000 14.000 144.000
Finanskostnader 0 0 -650.000 -2.408.000 -2.000
Finans 1.201.000 1.000 -648.000 -2.394.000 142.000
Resultat før skatt 421.000 112.000 -1.086.000 67.000 5.389.000
Skattekostnad -27.000 0 0 -666.000 -1.456.000
Årsresultat 394.000 112.000 -1.086.000 -599.000 3.934.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 841.000 841.000 479.000 79.000 7.987.000
Sum omløpsmidler 1.292.000 196.000 1.340.000 4.738.000 6.377.000
Sum eiendeler 2.133.000 1.037.000 1.819.000 4.817.000 14.364.000
Sum opptjent egenkapital 27.000 273.000 1.261.000 3.747.000 12.066.000
Sum egenkapital 376.000 622.000 1.610.000 4.096.000 12.415.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.757.000 414.000 209.000 721.000 1.949.000
Sum gjeld og egenkapital 2.133.000 1.036.000 1.819.000 4.817.000 14.364.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 500.000 2.752.000 1.103.000 2.643.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 5.274.000
Driftsinntekter 500.000 2.752.000 1.103.000 2.643.000 5.274.000
Varekostnad -32.000 -1.276.000 0 0 0
Lønninger -697.000 -702.000 -781.000 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -550.000 -663.000 -760.000 -182.000 -27.000
Driftskostnader -1.279.000 -2.641.000 -1.541.000 -182.000 -27.000
Driftsresultat -780.000 111.000 -438.000 2.461.000 5.247.000
Finansinntekter 1.201.000 1.000 2.000 14.000 144.000
Finanskostnader 0 0 -650.000 -2.408.000 -2.000
Finans 1.201.000 1.000 -648.000 -2.394.000 142.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -640.000 -1.100.000 -1.400.000 -7.720.000 0
Årsresultat 394.000 112.000 -1.086.000 -599.000 3.934.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000
Sum varige driftsmidler 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000
Sum finansielle anleggsmidler 762.000 762.000 400.000 0 7.908.000
Sum anleggsmidler 841.000 841.000 479.000 79.000 7.987.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 1.125.000
Andre fordringer 19.000 14.000 9.000 1.090.000 147.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 73.000 181.000 1.331.000 3.649.000 4.055.000
Sum omløpsmidler 1.292.000 196.000 1.340.000 4.738.000 6.377.000
Sum eiendeler 2.133.000 1.037.000 1.819.000 4.817.000 14.364.000
Sum opptjent egenkapital 27.000 273.000 1.261.000 3.747.000 12.066.000
Sum egenkapital 376.000 622.000 1.610.000 4.096.000 12.415.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 84.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 35.000 5.000 3.000 2.000 8.000
Betalbar skatt 27.000 0 0 666.000 1.456.000
Skyldig offentlige avgifter 48.000 31.000 58.000 0 451.000
Utbytte -640.000 -1.100.000 -1.400.000 -7.720.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.647.000 378.000 64.000 53.000 35.000
Sum kortsiktig gjeld 1.757.000 414.000 209.000 721.000 1.949.000
Sum gjeld og egenkapital 2.133.000 1.036.000 1.819.000 4.817.000 14.364.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -465.000 -218.000 1.131.000 4.017.000 4.428.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.5 6.4 6.6 3.3
Likviditetsgrad 2 0.7 0.5 6.4 6.6 3.3
Soliditet 17.6 6 88.5 85.0 86.4
Resultatgrad - 4 -39.7 93.1 99.5
Rentedekningsgrad -0.7 1.0 2695.5
Gjeldsgrad 4.7 0.7 0.1 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 19.7 10.8 51.4 37.5
Signatur
06.03.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex