Olivia Holding As
Juridisk navn:  Olivia Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Olivia As Henrik Ibsens Gate 100 C/O Olivia As Henrik Ibsens Gate 100 Fax:
0255 Oslo 255 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 915904769
Aksjekapital: 1.362.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 9/2/2015 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.6%
Resultat  
  
-99.96%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 9.580.000 9.736.000 7.072.000 0
Resultat: 2.000 5.573.000 16.887.000 -15.000
Egenkapital: 153.362.000 153.362.000 149.127.000 15.000
Regnskap for  Olivia Holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 9.580.000 9.736.000 7.072.000 0
Driftskostnader -10.350.000 -9.155.000 -7.974.000 -15.000
Driftsresultat -770.000 581.000 -903.000 -15.000
Finansinntekter 10.827.000 19.729.000 28.215.000 0
Finanskostnader -10.055.000 -14.737.000 -10.425.000 0
Finans 772.000 4.992.000 17.790.000 0
Resultat før skatt 2.000 5.573.000 16.887.000 -15.000
Skattekostnad -2.000 -1.337.000 -4.185.000 0
Årsresultat 0 4.235.000 12.701.000 -15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 271.458.000 271.458.000 263.958.000 0
Sum omløpsmidler 26.657.000 24.336.000 27.293.000 15.000
Sum eiendeler 298.115.000 295.794.000 291.251.000 15.000
Sum opptjent egenkapital 16.936.000 16.936.000 12.701.000 -15.000
Sum egenkapital 153.362.000 153.362.000 149.127.000 15.000
Sum langsiktig gjeld 110.534.000 136.219.000 121.106.000 0
Sum kortsiktig gjeld 34.219.000 6.213.000 21.018.000 0
Sum gjeld og egenkapital 298.115.000 295.794.000 291.251.000 15.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 9.580.000 9.736.000 7.072.000 0
Driftsinntekter 9.580.000 9.736.000 7.072.000 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -9.991.000 -8.756.000 -6.268.000 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -359.000 -399.000 -1.706.000 -15.000
Driftskostnader -10.350.000 -9.155.000 -7.974.000 -15.000
Driftsresultat -770.000 581.000 -903.000 -15.000
Finansinntekter 10.827.000 19.729.000 28.215.000 0
Finanskostnader -10.055.000 -14.737.000 -10.425.000 0
Finans 772.000 4.992.000 17.790.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 0 4.235.000 12.701.000 -15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 271.458.000 271.458.000 263.958.000 0
Sum anleggsmidler 271.458.000 271.458.000 263.958.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 844.000 1.160.000 0
Andre fordringer 0 0 24.926.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.954.000 734.000 1.207.000 15.000
Sum omløpsmidler 26.657.000 24.336.000 27.293.000 15.000
Sum eiendeler 298.115.000 295.794.000 291.251.000 15.000
Sum opptjent egenkapital 16.936.000 16.936.000 12.701.000 -15.000
Sum egenkapital 153.362.000 153.362.000 149.127.000 15.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 789.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 110.534.000 136.219.000 121.106.000 0
Leverandørgjeld 125.000 6.000 2.320.000 0
Betalbar skatt 2.000 2.126.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 604.000 620.000 628.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 33.488.000 3.461.000 18.070.000 0
Sum kortsiktig gjeld 34.219.000 6.213.000 21.018.000 0
Sum gjeld og egenkapital 298.115.000 295.794.000 291.251.000 15.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -7.562.000 18.123.000 6.275.000 15.000
Likviditetsgrad 1 0.8 3.9 1.3
Likviditetsgrad 2 0.8 3.9 1.3 0.0
Soliditet 51.4 51.8 51.2 100.0
Resultatgrad 6 -12.8
Rentedekningsgrad -0.1 0 -0.1
Gjeldsgrad 0.9 0.9 1 0.0
Total kapitalrentabilitet 3.4 6.9 9.4 -100.0
Signatur
09.11.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex