Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Olivia Capital As
Juridisk navn:  Olivia Capital As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97587315
Frøyslandsmoen 4 Frøyslandsmoen 4 Fax:
4517 Mandal 4517 Mandal
Fylke: Kommune:
Vest-Agder Mandal
Org.nr: 914549787
Aksjekapital: 270.000 NOK
Etableringsdato: 9/5/2014 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-73.97%
Egenkapital  
  
-4.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 38.000 146.000 414.000 332.000 0
Egenkapital: 4.497.000 4.710.000 4.664.000 4.410.000 4.327.000
Regnskap for  Olivia Capital As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -230.000 -103.000 -11.000 -7.000 0
Driftsresultat -230.000 -103.000 -11.000 -7.000 0
Finansinntekter 269.000 253.000 432.000 339.000 0
Finanskostnader 0 -4.000 -7.000 0 0
Finans 269.000 249.000 425.000 339.000 0
Resultat før skatt 38.000 146.000 414.000 332.000 0
Skattekostnad -1.000 0 0 0 0
Årsresultat 38.000 146.000 414.000 332.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.333.000 4.333.000 4.333.000 4.587.000 4.333.000
Sum omløpsmidler 631.000 568.000 493.000 72.000 0
Sum eiendeler 4.964.000 4.901.000 4.826.000 4.659.000 4.333.000
Sum opptjent egenkapital 4.142.000 4.355.000 4.309.000 4.054.000 3.972.000
Sum egenkapital 4.497.000 4.710.000 4.664.000 4.410.000 4.327.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 467.000 191.000 162.000 250.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 4.964.000 4.901.000 4.826.000 4.659.000 4.333.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -217.000 -91.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.000 -12.000 -11.000 -7.000 0
Driftskostnader -230.000 -103.000 -11.000 -7.000 0
Driftsresultat -230.000 -103.000 -11.000 -7.000 0
Finansinntekter 269.000 253.000 432.000 339.000 0
Finanskostnader 0 -4.000 -7.000 0 0
Finans 269.000 249.000 425.000 339.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -250.000 -100.000 -160.000 -250.000 0
Årsresultat 38.000 146.000 414.000 332.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.333.000 4.333.000 4.333.000 4.587.000 4.333.000
Sum anleggsmidler 4.333.000 4.333.000 4.333.000 4.587.000 4.333.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 610.000 473.000 382.000 62.000 0
Kasse, bank 22.000 95.000 111.000 11.000 0
Sum omløpsmidler 631.000 568.000 493.000 72.000 0
Sum eiendeler 4.964.000 4.901.000 4.826.000 4.659.000 4.333.000
Sum opptjent egenkapital 4.142.000 4.355.000 4.309.000 4.054.000 3.972.000
Sum egenkapital 4.497.000 4.710.000 4.664.000 4.410.000 4.327.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 27.000 11.000 0 0 0
Utbytte -250.000 -100.000 -160.000 -250.000 0
Annen kortsiktig gjeld 190.000 80.000 2.000 0 6.000
Sum kortsiktig gjeld 467.000 191.000 162.000 250.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 4.964.000 4.901.000 4.826.000 4.659.000 4.333.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 164.000 377.000 331.000 -178.000 -6.000
Likviditetsgrad 1 1.4 3 3 0.3 0.0
Likviditetsgrad 2 1.4 3 3 0.3 0.1
Soliditet 90.6 96.1 96.6 94.6 99.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -25.8 -1.6
Gjeldsgrad 0.1 0 0 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet 0.8 3.1 8.7 7.1 0.0
Signatur
20.06.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
20.06.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex