Olivia Capital As
Juridisk navn:  Olivia Capital As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97587315
Frøyslandsmoen 4 Frøyslandsmoen 4 Fax:
4517 Mandal 4517 Mandal
Fylke: Kommune:
Agder Lindesnes
Org.nr: 914549787
Aksjekapital: 270.000 NOK
Etableringsdato: 9/5/2014 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
536.84%
Egenkapital  
  
4.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 242.000 38.000 146.000 414.000 332.000
Egenkapital: 4.680.000 4.497.000 4.710.000 4.664.000 4.410.000
Regnskap for  Olivia Capital As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -14.000 -230.000 -103.000 -11.000 -7.000
Driftsresultat -14.000 -230.000 -103.000 -11.000 -7.000
Finansinntekter 256.000 269.000 253.000 432.000 339.000
Finanskostnader 0 0 -4.000 -7.000 0
Finans 256.000 269.000 249.000 425.000 339.000
Resultat før skatt 242.000 38.000 146.000 414.000 332.000
Skattekostnad 0 -1.000 0 0 0
Årsresultat 242.000 38.000 146.000 414.000 332.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.333.000 4.333.000 4.333.000 4.333.000 4.587.000
Sum omløpsmidler 407.000 631.000 568.000 493.000 72.000
Sum eiendeler 4.740.000 4.964.000 4.901.000 4.826.000 4.659.000
Sum opptjent egenkapital 4.325.000 4.142.000 4.355.000 4.309.000 4.054.000
Sum egenkapital 4.680.000 4.497.000 4.710.000 4.664.000 4.410.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 60.000 467.000 191.000 162.000 250.000
Sum gjeld og egenkapital 4.740.000 4.964.000 4.901.000 4.826.000 4.659.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -217.000 -91.000 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.000 -13.000 -12.000 -11.000 -7.000
Driftskostnader -14.000 -230.000 -103.000 -11.000 -7.000
Driftsresultat -14.000 -230.000 -103.000 -11.000 -7.000
Finansinntekter 256.000 269.000 253.000 432.000 339.000
Finanskostnader 0 0 -4.000 -7.000 0
Finans 256.000 269.000 249.000 425.000 339.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -60.000 -250.000 -100.000 -160.000 -250.000
Årsresultat 242.000 38.000 146.000 414.000 332.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.333.000 4.333.000 4.333.000 4.333.000 4.587.000
Sum anleggsmidler 4.333.000 4.333.000 4.333.000 4.333.000 4.587.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 371.000 610.000 473.000 382.000 62.000
Kasse, bank 36.000 22.000 95.000 111.000 11.000
Sum omløpsmidler 407.000 631.000 568.000 493.000 72.000
Sum eiendeler 4.740.000 4.964.000 4.901.000 4.826.000 4.659.000
Sum opptjent egenkapital 4.325.000 4.142.000 4.355.000 4.309.000 4.054.000
Sum egenkapital 4.680.000 4.497.000 4.710.000 4.664.000 4.410.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 27.000 11.000 0 0
Utbytte -60.000 -250.000 -100.000 -160.000 -250.000
Annen kortsiktig gjeld 0 190.000 80.000 2.000 0
Sum kortsiktig gjeld 60.000 467.000 191.000 162.000 250.000
Sum gjeld og egenkapital 4.740.000 4.964.000 4.901.000 4.826.000 4.659.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 347.000 164.000 377.000 331.000 -178.000
Likviditetsgrad 1 6.8 1.4 3 3 0.3
Likviditetsgrad 2 6.8 1.4 3 3 0.3
Soliditet 98.7 90.6 96.1 96.6 94.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -25.8 -1.6
Gjeldsgrad 0 0.1 0 0 0.1
Total kapitalrentabilitet 5.1 0.8 3.1 8.7 7.1
Signatur
20.06.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
20.06.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex