Olivia Assistanse As
Juridisk navn:  Olivia Assistanse As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 24077744
Grensen 18 Grensen 18 Fax:
0159 Oslo 159 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 917348502
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 61
Etableringsdato: 5/27/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Økonomihuset As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
14.18%
Egenkapital  
  
-0.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 7.038.000 0 0
Resultat: -1.834.000 -2.137.000 -1.031.000
Egenkapital: 1.598.000 1.605.000 1.605.000
Regnskap for  Olivia Assistanse As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.038.000 0 0
Driftskostnader -8.901.000 -2.127.000 -1.028.000
Driftsresultat -1.862.000 -2.128.000 -1.028.000
Finansinntekter 32.000 5.000 0
Finanskostnader -4.000 -14.000 -3.000
Finans 28.000 -9.000 -3.000
Resultat før skatt -1.834.000 -2.137.000 -1.031.000
Skattekostnad 402.000 513.000 259.000
Årsresultat -1.432.000 -1.624.000 -772.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 7.641.000 2.202.000 2.601.000
Sum eiendeler 7.641.000 2.202.000 2.601.000
Sum opptjent egenkapital 73.000 1.505.000 0
Sum egenkapital 1.598.000 1.605.000 1.605.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.044.000 597.000 996.000
Sum gjeld og egenkapital 7.642.000 2.202.000 2.601.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.038.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 7.038.000 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -7.850.000 -1.432.000 -778.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.051.000 -695.000 -250.000
Driftskostnader -8.901.000 -2.127.000 -1.028.000
Driftsresultat -1.862.000 -2.128.000 -1.028.000
Finansinntekter 32.000 5.000 0
Finanskostnader -4.000 -14.000 -3.000
Finans 28.000 -9.000 -3.000
Konsernbidrag 0 1.624.000 2.277.000
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -1.432.000 -1.624.000 -772.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 3.201.000 0 0
Andre fordringer 107.000 18.000 19.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 262.000 47.000 45.000
Sum omløpsmidler 7.641.000 2.202.000 2.601.000
Sum eiendeler 7.641.000 2.202.000 2.601.000
Sum opptjent egenkapital 73.000 1.505.000 0
Sum egenkapital 1.598.000 1.605.000 1.605.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 824.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 113.000 177.000 14.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 463.000 76.000 84.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.468.000 345.000 74.000
Sum kortsiktig gjeld 6.044.000 597.000 996.000
Sum gjeld og egenkapital 7.642.000 2.202.000 2.601.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.597.000 1.605.000 1.605.000
Likviditetsgrad 1 1.3 3.7 2.6
Likviditetsgrad 2 1.3 3.7 2.6
Soliditet 20.9 72.9 61.7
Resultatgrad -26.5
Rentedekningsgrad -465.5 -342.7
Gjeldsgrad 3.8 0.4 0.6
Total kapitalrentabilitet -23.9 -96.4 -39.5
Signatur
13.04.2018
Prokurister
18.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex