Olivia AS
Juridisk navn:  Olivia AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23115470
Henrik Ibsens Gate 100 Henrik Ibsens Gate 100 Fax: 23115461
0255 Oslo 255 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 989728741
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 627
Etableringsdato: 4/1/2006 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: tante olivia as
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
26.13%
Resultat  
  
33.13%
Egenkapital  
  
45.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 418.811.000 332.047.000 195.841.000 180.920.000 169.883.000
Resultat: 36.471.000 27.395.000 25.130.000 20.978.000 17.944.000
Egenkapital: 63.529.000 43.546.000 16.541.000 16.285.000 12.767.000
Regnskap for  Olivia AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 418.811.000 332.047.000 195.841.000 180.920.000 169.883.000
Driftskostnader -382.014.000 -304.205.000 -170.982.000 -159.773.000 -151.623.000
Driftsresultat 36.797.000 27.842.000 24.859.000 21.147.000 18.260.000
Finansinntekter 41.000 34.000 295.000 1.032.000 1.003.000
Finanskostnader -366.000 -481.000 -24.000 -1.201.000 -1.318.000
Finans -325.000 -447.000 271.000 -169.000 -315.000
Resultat før skatt 36.471.000 27.395.000 25.130.000 20.978.000 17.944.000
Skattekostnad -8.155.000 -6.398.000 -6.180.000 -5.460.000 -4.845.000
Årsresultat 28.317.000 20.998.000 18.950.000 15.518.000 13.099.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 116.283.000 100.766.000 45.346.000 34.854.000 37.671.000
Sum omløpsmidler 61.867.000 32.501.000 35.226.000 24.554.000 38.462.000
Sum eiendeler 178.150.000 133.267.000 80.572.000 59.408.000 76.133.000
Sum opptjent egenkapital 41.695.000 21.712.000 16.441.000 16.185.000 12.667.000
Sum egenkapital 63.529.000 43.546.000 16.541.000 16.285.000 12.767.000
Sum langsiktig gjeld 8.563.000 8.380.000 32.144.000 11.906.000 15.719.000
Sum kortsiktig gjeld 106.058.000 81.341.000 31.887.000 31.217.000 47.648.000
Sum gjeld og egenkapital 178.150.000 133.267.000 80.572.000 59.408.000 76.134.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 418.103.000 331.128.000 192.100.000 176.940.000 166.032.000
Andre inntekter 708.000 919.000 3.741.000 3.981.000 3.852.000
Driftsinntekter 418.811.000 332.047.000 195.841.000 180.920.000 169.883.000
Varekostnad -101.305.000 -81.583.000 -50.937.000 -47.088.000 -44.133.000
Lønninger -165.939.000 -130.177.000 -69.226.000 -63.058.000 -61.425.000
Avskrivning -10.154.000 -7.656.000 -5.221.000 -5.284.000 -5.397.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -104.616.000 -84.789.000 -45.598.000 -44.343.000 -40.668.000
Driftskostnader -382.014.000 -304.205.000 -170.982.000 -159.773.000 -151.623.000
Driftsresultat 36.797.000 27.842.000 24.859.000 21.147.000 18.260.000
Finansinntekter 41.000 34.000 295.000 1.032.000 1.003.000
Finanskostnader -366.000 -481.000 -24.000 -1.201.000 -1.318.000
Finans -325.000 -447.000 271.000 -169.000 -315.000
Konsernbidrag -8.334.000 -14.993.000 -18.694.000 0 -12.315.000
Utbytte 0 0 0 0 -10.000.000
Årsresultat 28.317.000 20.998.000 18.950.000 15.518.000 13.099.000
Balanse detaljer          
Goodwill 11.372.000 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 16.045.000 13.151.000 14.551.000 2.886.000 3.686.000
Fast eiendom 0 35.265.000 10.767.000 11.953.000 12.697.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 100.192.000 52.350.000 20.027.000 20.015.000 21.288.000
Sum varige driftsmidler 100.192.000 87.615.000 30.795.000 31.968.000 33.985.000
Sum finansielle anleggsmidler 46.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 116.283.000 100.766.000 45.346.000 34.854.000 37.671.000
Varebeholdning 5.449.000 5.093.000 2.037.000 2.384.000 2.125.000
Kundefordringer 3.932.000 2.145.000 9.981.000 506.000 1.927.000
Andre fordringer 3.156.000 4.319.000 4.481.000 19.891.000 33.605.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 21.526.000 20.944.000 18.727.000 1.773.000 805.000
Sum omløpsmidler 61.867.000 32.501.000 35.226.000 24.554.000 38.462.000
Sum eiendeler 178.150.000 133.267.000 80.572.000 59.408.000 76.133.000
Sum opptjent egenkapital 41.695.000 21.712.000 16.441.000 16.185.000 12.667.000
Sum egenkapital 63.529.000 43.546.000 16.541.000 16.285.000 12.767.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.149.000 4.022.000 2.505.000 2.556.000 2.756.000
Gjeld til kredittinstitutt 24.667.000 22.758.000 0 0 16.870.000
Sum langsiktig gjeld 8.563.000 8.380.000 32.144.000 11.906.000 15.719.000
Leverandørgjeld 20.761.000 15.373.000 9.269.000 5.634.000 4.416.000
Betalbar skatt 4.538.000 0 0 5.659.000 0
Skyldig offentlige avgifter 22.070.000 16.505.000 8.035.000 7.611.000 5.689.000
Utbytte 0 0 0 0 -10.000.000
Annen kortsiktig gjeld 34.023.000 26.706.000 14.583.000 12.313.000 10.674.000
Sum kortsiktig gjeld 106.058.000 81.341.000 31.887.000 31.217.000 47.648.000
Sum gjeld og egenkapital 178.150.000 133.267.000 80.572.000 59.408.000 76.134.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -44.191.000 -48.840.000 3.339.000 -6.663.000 -9.186.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.4 1 0.8 0.8
Likviditetsgrad 2 0.5 0.3 1 0.8 0.8
Soliditet 35.7 32.7 20.5 27.4 16.8
Resultatgrad 8.8 8.4 12.7 11.7 10.7
Rentedekningsgrad 100.5 57.9 1035.8 18.5 14.6
Gjeldsgrad 1.8 2.1 3.9 2.6 5.0
Total kapitalrentabilitet 20.7 20.9 31.2 37.3 25.3
Signatur
13.06.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
13.06.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex