Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ole Ringdal AS
Juridisk navn:  Ole Ringdal AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70269100
Fax: 70269111
6218 Hellesylt 6218 Hellesylt
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Stranda
Org.nr: 915398251
Aksjekapital: 755.700 NOK
Antall ansatte: 136
Etableringsdato: 6/1/1972 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
8.14%
Resultat  
  
-76.25%
Egenkapital  
  
2.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 153.789.000 142.217.000 150.167.000 150.154.000 157.669.000
Resultat: 3.978.000 16.746.000 14.182.000 7.844.000 9.393.000
Egenkapital: 131.979.000 128.877.000 114.664.000 102.328.000 96.723.000
Regnskap for  Ole Ringdal AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 153.789.000 142.217.000 150.167.000 150.154.000 157.669.000
Driftskostnader -150.304.000 -133.044.000 -142.961.000 -142.772.000 -149.240.000
Driftsresultat 3.484.000 9.172.000 7.206.000 7.383.000 8.430.000
Finansinntekter 1.431.000 8.509.000 9.600.000 2.536.000 2.094.000
Finanskostnader -937.000 -935.000 -2.624.000 -2.075.000 -1.132.000
Finans 494.000 7.574.000 6.976.000 461.000 962.000
Resultat før skatt 3.978.000 16.746.000 14.182.000 7.844.000 9.393.000
Skattekostnad -875.000 -2.533.000 -1.846.000 -2.239.000 -2.743.000
Årsresultat 3.102.000 14.213.000 12.336.000 5.605.000 6.649.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 56.787.000 34.899.000 9.807.000 10.197.000 10.621.000
Sum omløpsmidler 110.634.000 134.515.000 142.695.000 131.036.000 129.437.000
Sum eiendeler 167.421.000 169.414.000 152.502.000 141.233.000 140.058.000
Sum opptjent egenkapital 131.224.000 128.121.000 113.908.000 101.572.000 95.967.000
Sum egenkapital 131.979.000 128.877.000 114.664.000 102.328.000 96.723.000
Sum langsiktig gjeld 21.208.000 21.318.000 22.914.000 25.144.000 27.907.000
Sum kortsiktig gjeld 14.234.000 19.219.000 14.924.000 13.761.000 15.428.000
Sum gjeld og egenkapital 167.422.000 169.414.000 152.502.000 141.233.000 140.058.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 153.621.000 142.097.000 150.167.000 150.069.000 157.669.000
Andre inntekter 169.000 120.000 0 85.000 0
Driftsinntekter 153.789.000 142.217.000 150.167.000 150.154.000 157.669.000
Varekostnad -94.684.000 -87.418.000 -97.174.000 -96.063.000 -103.911.000
Lønninger -34.133.000 -31.752.000 -31.231.000 -31.309.000 -30.815.000
Avskrivning -3.969.000 -2.251.000 -2.377.000 -2.571.000 -2.724.000
Nedskrivning -5.500.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.054.000 -11.823.000 -12.378.000 -12.297.000 -12.744.000
Driftskostnader -150.304.000 -133.044.000 -142.961.000 -142.772.000 -149.240.000
Driftsresultat 3.484.000 9.172.000 7.206.000 7.383.000 8.430.000
Finansinntekter 1.431.000 8.509.000 9.600.000 2.536.000 2.094.000
Finanskostnader -937.000 -935.000 -2.624.000 -2.075.000 -1.132.000
Finans 494.000 7.574.000 6.976.000 461.000 962.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.102.000 14.213.000 12.336.000 5.605.000 6.649.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.177.000 1.600.000 1.709.000 1.726.000 1.832.000
Fast eiendom 29.457.000 1.336.000 1.537.000 1.802.000 2.143.000
Maskiner anlegg 24.024.000 5.255.000 5.723.000 6.251.000 6.375.000
Driftsløsøre 698.000 878.000 659.000 238.000 91.000
Sum varige driftsmidler 54.180.000 32.869.000 7.919.000 8.291.000 8.609.000
Sum finansielle anleggsmidler 430.000 430.000 180.000 180.000 180.000
Sum anleggsmidler 56.787.000 34.899.000 9.807.000 10.197.000 10.621.000
Varebeholdning 11.166.000 9.167.000 8.994.000 8.665.000 8.933.000
Kundefordringer 15.958.000 12.458.000 13.555.000 9.963.000 18.509.000
Andre fordringer 214.000 135.000 102.000 196.000 151.000
Sum investeringer 48.348.000 54.024.000 45.910.000 40.136.000 37.762.000
Kasse, bank 34.948.000 58.731.000 74.135.000 72.076.000 64.082.000
Sum omløpsmidler 110.634.000 134.515.000 142.695.000 131.036.000 129.437.000
Sum eiendeler 167.421.000 169.414.000 152.502.000 141.233.000 140.058.000
Sum opptjent egenkapital 131.224.000 128.121.000 113.908.000 101.572.000 95.967.000
Sum egenkapital 131.979.000 128.877.000 114.664.000 102.328.000 96.723.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 21.208.000 21.318.000 22.914.000 25.144.000 27.907.000
Leverandørgjeld 3.284.000 10.784.000 4.631.000 3.184.000 4.128.000
Betalbar skatt 1.453.000 2.424.000 1.829.000 2.132.000 2.789.000
Skyldig offentlige avgifter 5.486.000 2.493.000 4.945.000 5.158.000 4.939.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.012.000 3.518.000 3.520.000 3.287.000 3.571.000
Sum kortsiktig gjeld 14.234.000 19.219.000 14.924.000 13.761.000 15.428.000
Sum gjeld og egenkapital 167.422.000 169.414.000 152.502.000 141.233.000 140.058.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 96.400.000 115.296.000 127.771.000 117.275.000 114.009.000
Likviditetsgrad 1 7 7 9 9.5 8.4
Likviditetsgrad 2 7 6.5 9 8.9 7.9
Soliditet 78.8 76.1 75.2 72.5 69.1
Resultatgrad 2.3 6.4 4.8 4.9 5.3
Rentedekningsgrad 3.7 9.8 2.7 4.8 9.3
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 2.9 10.4 1 7.0 7.5
Signatur
07.08.2006
STYREMEDLEMMENE KVAR FOR SEG. TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
07.08.2006
PROKURA IKKE TILDELT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex